Naujienos

Sausio 18d. Kaune vykusioje Aukštųjų mokyklų mugėje dalyvavo 17 gimnazijos III-IV klasių mokinių. 

 Sausio 18 dieną 1a klasės auklėtoja Raigeda Buzienė ir 4b klasės auklėtoja Silva Vitauskienė klasės valandėles vedė ne savo klasių mokiniams, o susikeitė vietomis. 

Sausio 14 dieną Raseinių kūno kultūros ir sporto centras organizavo tradicinę sportininkų pagerbimo šventę. Buvo pagerbti geriausi rajono sportininkai, jų treneriai, sporto darbuotojai, mokytojai, pasiekę geriausių rezultatų 2016 metais. 

 Praėjo rajono kaimo vietovių BU mokyklų sporto žaidynių merginų tinklinio varžybos. Mūsų gimnazijos komanda, nugalėjusi Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos  bei Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos – daugiafunkcio centro  tinklininkes, užėmė I vietą ir įgijo teisę atstovauti rajonui Respublikos zoninėse tinklinio varžybose. 

Rugsėjo mėnesį pirmokai pradėjo dalyvauti „Vaikų kalendorius 2017“ kūrime, kurį jau dešimtą kartąorganizuoja Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Gražina Šimkevičienė. 

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokytojai atrinkti dalyvauti MENTEP projekte.  MENTEP yra projekto „Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy” trumpinys, reiškiantis „technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimą”. Tai didelio masto europinis tyrimų projektas, kuriuo siekiama stiprinti mokytojų IKT kompetencijas ir gebėjimus naudoti IKT pamokose. Projektą koordinuoja Europos Mokyklų tinklas (ang., European Schoolnet), jungiantis 30 Europos šalių švietimo ministerijas.

Sausio 14 d. dvidešimt keturi Viduklės bendruomenės nariai pėsčiųjų žygį paskyrė sausio 13-osios laisvės kovotojams.  Žygis prasidėjo Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje. 

Sėkmingos krepšinio varžybos

Gimnazijos krepšininkai O.Kalinauskas, M.Norkevičius, J.Sirvidas ir D.Spodvilas dalyvavo Lietuvos kaimo mokyklų mokinių sporto žaidynių zoninėse  krepšinio 3x3 varžybose. Teko žaisti su Tauragės r., Šakių r. ir Jurbarko r. krepšininkais. Mūsų gimnazijos komanda iškovojo III- čiąją vietą. Sveikiname!

Sausio 13 d. pirmos pamokos metu mūsų gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Kaip atminimo ir pagarbos ženklą Sausio 13-osios aukoms atminti mokiniai įsisegė neužmirštuolės žiedą, taip pat tradiciškai uždegė žvakeles bei skambant dainai „Laisvė“ prisiminė, kiek buvo paaukota vardan mūsų visų laisvės. 
Vėliau mokiniai sugrįžę į klases klausėsi pilietinės pamokos „Šviesa už šviesą“. Pamokoje mokytojai su mokiniais kalbėjo apie Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų svarbą Lietuvos valstybei.

Sausio 12 d. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos administracija ir mokytojai gražaus jubiliejaus proga pasveikino Tėvų komiteto pirmininką Stasį Bružą. Pedagogai dėkojo gerbiamam jubiliatui už nuoširdų bendradarbiavimą su gimnazija, linkėjo sėkmingų darbų, jausmų ir minčių darnos. Gražiausių metų Jums, gerbiamas Stasy!

Pradėjo darbą nauja Gimnazijos taryba

Nuo 2017 metų pradžios startavo nauja Gimnazijos taryba, kuri  renkama dviems metams. Pagal nuostatus Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokiniai, 5 mokytojai ir 5 mokinių tėvai. Pirmajame  posėdyje, kuris vyko sausio 10 d., Gimnazijos tarybos pirmininke išrinkta mokinių tėvų atstovė Jurgita Liatukienė, jos pavaduotoja - gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Samienė ir sekretore -pradinių klasių mokytoja Zita Kačiušienė.

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja visos gimnazijos bendruomenės interesams. Linkime sėkmės, tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir produktyvių sprendimų.

Mokinių atostogų metu planavome veiklas

Kol mokiniai atostogavo, gimnazijos mokytojai intensyviai planavo įvairias 2017m. veiklas. Buvo atliekamos ankstesnių metų veiklų analizės, susipažįstama su vidaus audito rezultatais, vykdytų prevencinių programų apklausų išvadomis. Norint tobulinti ugdymą ar ugdymąsi, būtina nusimatyti sistemingo darbo prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones. Veiklas taip pat planavo metodinės grupės bei metodinė taryba.  Atliktas milžiniškas darbas, sėkmės įgyvendinant!