Naujienos

Kaip ir kasmet, mes tikimės, jog šitie mokslo metai bus kitokie: pilnesni nuotykių, juoko. Bet... Juk taip ir bus! Tačiau viskas priklauso tik nuo mūsų pačių. Jei mes pakankamai laiko skirsim vieni kitiems, būsime draugiški, imlūs, aktyvūs - viskas nušvis ryškesnėm spalvom.
Tad pirmyn! Pradėkime šiuos metus su šypsena veide ir visi pasigaukime savo sėkmės aitvarą.
Iki susitikimo rugsėjo 1 d. 10 val. Viduklės Šv. kryžiaus bažnyčioje.

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose vyko metinė švietimo konferencija „2016-2017 mokslo metai: pamokos kitaip“. Konferencija skirta aptarti, kas padaryta gerinant mokinių pasiekimus per 2015-2016 m.m. ir ką turėsime nuveikti 2016-2017 m.m.

Kiekvienais metais mūsų gimnazijai suteikiama galimybė dalyvauti  šioje konferencijoje.Šiais metais į renginį vyko  tėvų atstovė, Gimnazijos tarybos narė Jūratė Trumpienė. 

Rugpjūčio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 23 posėdyje  buvo sveikinami abiturientai gavę aukščiausius įvertinimus brandos egzaminuose. Taip pat sveikinami ir juos ruošę mokytojai. Džiaugiamės, kad tarp rajono aukščiausius įvertinimus gavusių mokinių buvo ir mūsų abiturientas Aurimas Vaičekauskas bei jo matematikos mokytoja Danutė Vykertaitė. Aurimui linkime tolimesnės sėkmės žengiant pasirinktu gyvenimo keliu, o mokytojai Danutei linkime dar daugiau 100-ukų.

Praėjusieji mokslo metai gimnazijai buvo dosnūs rezultatais, pasiekimais, laimėjimais, renginiais ir kitais gerais dalykais. Už tai turime dėkoti Sėkmės aitvarui, kurį pavyko pačiupti už uodegos.  Kad sėkmė nenusigręžtų, o dar dažniau lankytų reikia daugiau aitvarų pasikviesti! 

Liepos 13-osios rytą, kartu su socialine pedagoge Romena Antanavičiene ir keliomis Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mergaitėmis, vykome į Šilalės rajono Bijotų vaikų dienos centrą. Šaunusis šešetukas (Augustė Povilaitytė, Kotryna Piatkutė, Goda Strumilaitė, Eva Laurinavičiūtė, Viktorija Vaištaraitė ir Meda Benytė) dalyvavome Koordinacinio centro „Gilė“ organizuotoje stovykloje „Kai trūksta žodžių“.

Padėka Gimnazijos tarybos tėveliams

Dėkojame Gimnazijos tarybos tėveliams už  Raseinių rajono švietimo centro organizuotos akcijos „Padovanok knygą mokytojui senjorui“ palaikymą ir padovanotą knygų rinkinį „Gėrio ir blogio mokykla“. Knyga – tai pabėgimas nuo kasdienio pasaulio rūpesčių, kelias į svajonių pasaulį. Juk kartais puiku į pilką ir nuobodų gyvenimą pažvelgti per rožinius akinius, visai kaip jaunystėj... Knyga mums padeda, pataria ir ... nesišaipo. „Dažnai gyvenime patiri, kad knyga yra geresnis draugas negu žmogus“ (Settembrini).

Gimnazijos mokinių Tėvų komitetas 2015-2016 m. m. II pusmetį buvo paskelbusi konkursą „Šauniausia klasė“. Praėjusią savaitę posėdžiavęs Tėvų komitetas susumavo konkurso „Šauniausia 2015-2016 m. m. II pusmečio klasė“ rezultatus ir išaiškino nugalėtojus.

Kengūra – tarptautinis  matematikos konkursas kuris yra labai populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje šis konkursas gyvuoja jau 20 metų. Mūsų gimnazijos mokiniai yra aktyvūs šio konkurso dalyviai. Šiais mokslo metais be diplomų du gimnazijos mokiniai: Ieva Mačiulaitytė (5a) ir abiturientas Aurimas Vaičekauskas už puikius rezultatus apdovanoti atminimo dovanomis.

Dovana abiturientui

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Ir IQ žurnalų grupės bendruomenės padėkojo abiturientui Aurimui Vaičekauskaui už puikius matematikos mokymosi pasiekimus ir padovanojo žurnalo „IQ“ prenumeratą metams. 

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenė

Gimnazija prisijungė prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės ESAFETYLABEL.EU. Mes norime vadovautis atsakingo elgesio taisyklėmis kurios  nuolat kinta.

Dabar jaunimas ir mokyklų darbuotojai gali prisijungti prie interneto įvairiausiais būdais, ne tik mokyklos tinklu. Dėl šių priežasčių svarbu, kad atsakingo elgesio taisyklėse pagrindinis dėmesys būtų skiriamas elgesiui, o ne technologijoms. Taip taisyklės gyvuos ilgiau ir bus lengviau suprantamos tiems, kuriems yra taikomos.

Už dalyvavimą e. erdvės bendruomenės veikloje gimnazija apdovanota Saugaus interneto siuvenyrų rinkiniu.

Padėka už pilietines iniciatyvas

Birželio 14 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties angelas“. Mūsų gražus pilietiškas renginys neliko nepastebėtas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dėkojame visiems dalyvavusiems iniciatyvoje.

Šiemet jau aštuntą kartą vyks Vyriausybės organizuojamas projektas „Moksleiviai – į Vyriausybę“. Jame kviečiami dalyvauti baigiamųjų klasių moksleiviai – šiemet baigę mokyklą ar baigsiantys ją kitąmet. 30 atrinktų dalyvių savaitę laiko atliks praktiką Vyriausybėje. Norime sudaryti galimybes projekte dalyvauti jaunimui iš visos Lietuvos, net tolimiausių šalies kampelių, bei lietuvių mokyklų užsienyje.