Naujienos

Liepos 13-osios rytą, kartu su socialine pedagoge Romena Antanavičiene ir keliomis Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mergaitėmis, vykome į Šilalės rajono Bijotų vaikų dienos centrą. Šaunusis šešetukas (Augustė Povilaitytė, Kotryna Piatkutė, Goda Strumilaitė, Eva Laurinavičiūtė, Viktorija Vaištaraitė ir Meda Benytė) dalyvavome Koordinacinio centro „Gilė“ organizuotoje stovykloje „Kai trūksta žodžių“.

Padėka Gimnazijos tarybos tėveliams

Dėkojame Gimnazijos tarybos tėveliams už  Raseinių rajono švietimo centro organizuotos akcijos „Padovanok knygą mokytojui senjorui“ palaikymą ir padovanotą knygų rinkinį „Gėrio ir blogio mokykla“. Knyga – tai pabėgimas nuo kasdienio pasaulio rūpesčių, kelias į svajonių pasaulį. Juk kartais puiku į pilką ir nuobodų gyvenimą pažvelgti per rožinius akinius, visai kaip jaunystėj... Knyga mums padeda, pataria ir ... nesišaipo. „Dažnai gyvenime patiri, kad knyga yra geresnis draugas negu žmogus“ (Settembrini).

Gimnazijos mokinių Tėvų komitetas 2015-2016 m. m. II pusmetį buvo paskelbusi konkursą „Šauniausia klasė“. Praėjusią savaitę posėdžiavęs Tėvų komitetas susumavo konkurso „Šauniausia 2015-2016 m. m. II pusmečio klasė“ rezultatus ir išaiškino nugalėtojus.

Kengūra – tarptautinis  matematikos konkursas kuris yra labai populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje šis konkursas gyvuoja jau 20 metų. Mūsų gimnazijos mokiniai yra aktyvūs šio konkurso dalyviai. Šiais mokslo metais be diplomų du gimnazijos mokiniai: Ieva Mačiulaitytė (5a) ir abiturientas Aurimas Vaičekauskas už puikius rezultatus apdovanoti atminimo dovanomis.

Dovana abiturientui

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Ir IQ žurnalų grupės bendruomenės padėkojo abiturientui Aurimui Vaičekauskaui už puikius matematikos mokymosi pasiekimus ir padovanojo žurnalo „IQ“ prenumeratą metams. 

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenė

Gimnazija prisijungė prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės ESAFETYLABEL.EU. Mes norime vadovautis atsakingo elgesio taisyklėmis kurios  nuolat kinta.

Dabar jaunimas ir mokyklų darbuotojai gali prisijungti prie interneto įvairiausiais būdais, ne tik mokyklos tinklu. Dėl šių priežasčių svarbu, kad atsakingo elgesio taisyklėse pagrindinis dėmesys būtų skiriamas elgesiui, o ne technologijoms. Taip taisyklės gyvuos ilgiau ir bus lengviau suprantamos tiems, kuriems yra taikomos.

Už dalyvavimą e. erdvės bendruomenės veikloje gimnazija apdovanota Saugaus interneto siuvenyrų rinkiniu.

Padėka už pilietines iniciatyvas

Birželio 14 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties angelas“. Mūsų gražus pilietiškas renginys neliko nepastebėtas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dėkojame visiems dalyvavusiems iniciatyvoje.

Šiemet jau aštuntą kartą vyks Vyriausybės organizuojamas projektas „Moksleiviai – į Vyriausybę“. Jame kviečiami dalyvauti baigiamųjų klasių moksleiviai – šiemet baigę mokyklą ar baigsiantys ją kitąmet. 30 atrinktų dalyvių savaitę laiko atliks praktiką Vyriausybėje. Norime sudaryti galimybes projekte dalyvauti jaunimui iš visos Lietuvos, net tolimiausių šalies kampelių, bei lietuvių mokyklų užsienyje.

Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas tampa privalomu. Tėvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais, orientuotis naujoje aplinkoje, atlikti tikslines užduotėles. Priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi pradinėse klasėse. 

Abiturientai baigė „Informiko akademiją“

KTU informatikos fakultetas įkūrė „Informiko akademiją“ mokiniams kurie domisi informacinėmis technologijomis, programavimu, nori pagilinti multimedijos taikymo žinias. Du mūsų IVa gimnazijos klasės mokiniai mokėsi šioje akademijoje ir sėkmingai ją baigė. Lukas Jokubauskas atliko visas 6 programavimo užduotis, gavo po 100 balų ir birželio 23 d. vyksta į KTU atsiimti sertifikato ir įmonės „Adform“ įsteigto prizo. Džiaugiamės Luko pasiekimais ir linkime tolimesnės sėkmės.

75 metai praėjo nuo tos dienos, kai  daugiau nei 18000 Lietuvos žmonių buvo ištremti į Sibirą. Vieni jų grįžo, kiti amžiams liko šaltojoje ir tolimoje šiaurėje. Prisimindami šią Lietuvos tautai svarbią datą, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bendruomenė organizavo žygį pėsčiomis „Vilties angelų keliu“.  Žygiavo  miškais iš Kušeliškių kaimo į Lyduvėnus. Žygio metu ant medžių šakų pakabinome 75 angelus, kaip priminimą, kad žmonės, patyrę tremtį, visada bus mūsų širdyse.

Pasibaigus mokslo metams, 5-8 klasių mokiniai turėjo galimybę birželio 6-10 dienomis dalyvauti gimnazijoje veikiančioje vaikų vasaros užimtumo stovykloje „Tobulėk“.