Viešieji pirkimai

Sudarytos sutartys

Skelbimas apie sudarytą paslaugų pirkimo sutartį

Skelbimai

Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

Taisyklės

Gimnazijos 2017 m. pirkimų planas
Viešųjų pirkimų taisyklės
Supaprastintos pirkimo taisyklės

 

Atnaujinta: 2015-11-28