Viešieji pirkimai

Sudarytos sutartys

Skelbimas apie sudarytą paslaugų pirkimo sutartį

Skelbimai

Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

Taisyklės

Viešųjų pirkimų taisyklės
Supaprastintos pirkimo taisyklės

 

Atnaujinta: 2015-11-28