Finansinės ataskaitos

2018 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas
2018 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. metinių finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas
2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.
2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
2016 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2016 m. birželio 30 d.
Pinigų srautų ataskaita, 1 puslapis
Pinigų srautų ataskaita, 2 puslapis
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita, 1 puslapis
Finansinės būklės ataskaita, 2 puslapis
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas

Atnaujinta: 2015-11-28