Veiklos dokumentai

Priėmimo į gimnaziją dokumentai

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į gimnaziją
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas
Asmenų priėmimo į gimnaziją tvarka

Nuostatai

Gimnazijos nuostatai
Tėvų komiteto veiklos nuostatai

Tvarkos 

Pranešimas korepetitoriams
Vidaus darbo tvarka
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis
6-10 metų vaikų valgiaraštis
4-7 metų vaikų valgiaraštis

Planai

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2018-2020 metų strateginis planas
2019 m. Gimnazijos veiklos planas
2019 m. Metodinės tarybos planas
2019 metų Gimnazijos tarybos veiklos planas

Korupcijos prevencija

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa

Duomenų apsauga

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos privatumo politika
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Projektai

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Triukšmą mažinam – sveikatą saugom!“
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Prevencinė stovykla ,,Sniego gniūžtė - 2019 Viduklėje“
ESF projektas „Skaitymo laboratorija“