Darbo užmokestis

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS

NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

2017 m. I ketv. (Eur)

Darbuotojų skaičius

2017 m. II ketv. (Eur)

Direktorius

1

1

1288

1

1288

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

2

1145

2

1146

Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

 

2

682

2

699

Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

 

18

 

887

 

18

892

Vyresnysis  mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

 

11

643

11

651

Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

 

3

396

3

411

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

4,5

4

624

4

642

Bibliotekininkas

2

2

458

2

479

Mokytojo padėjėjas

1,5

3

458

3

609

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

1

2

279

2

284

Ūkvedys 

1,25

1

615

1

617

Sekretorius

1

1

493

1

494

Inžinierius-programuotojas

1

1

380

1

396

Vairuotojas

2

1

852

1

852

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

10,75

10

380

10

380

Švietimo informacinių sistemų  tvarkytojas

0,25

2

97

2

97

 

Atnaujinta: 2017-07-07