Naujienos

Valandėlė „Ar moku būti tolerantišku?“

Šiandien pradėjome valandėlių, pokalbių ciklą „Ar moku būti tolerantišku?“, skirtą lapkričio 16-ąją minimai Tolerancijos dienai. Pirmoji valandėlė vyko 5 a klasėje. Mokiniai žaidė įvairius socialius įgūdžius lavinančius žaidimus, mėgino būti aktoriais, inscenizavo pasaką „Skraidantis laivas“ ir kalbėjosi apie tai, kokie žmonės yra skirtingi ir kaip visus reikia mokėti priimti tokius, kokie jie yra. 

Pirmąsias pasakas vaikai išgirsta iš savo mamų. Aktyvios pirmokų mamos surengė pasakų popietę, kurioje jos skaitė savo pasirinktas pasakas. Vaikus sujaudino H. K. Andrseno pasaka ,,Mergaitė su degtukais“, patiko eiliuota ,,Senelės pasaka“.

Lapkričio 8 dieną per visas pamokas  pirmokai mokėsi, kaip reikia prižiūrėti dantukus. Per lietuvių kalbos pamoką jie ne tik mokėsi atpažinti ir parašyti Dd raides, bet ir kalbėjosi apie dantų priežiūrą...

Mūsų gimnazija dalyvauja akcijoje „Pūsk balioną, o ne dūmą“. Ši akcija vykdoma klasių valandėlių metu. Lapkričio 8 d. IIIa ir IIIb klasių mokiniai klausėsi visuomenės sveikatos priežiūros specialistės  Linos Kučinskaitės paskaitos apie rūkymo žalą sveikatai, diskutavo, kokia veikla galėtų užsiimti, kad nepradėtų rūkyti. 

Gimnazistų diskusija „Turiningas ir kultūringas laisvalaikis“

#MEPALietuva. Lapkričio 7 d. gimnazistai ir jų klasių auklėtojai diskutavo apie turiningą ir kultūringą laiko praleidimą gimnazijoje po pamokų. Diskutavome apie laisvalaikio praleidimo formas EU šalyse.  Visi vieningai nutarėme, kad reikalingi filmų ir šokių  vakarai jaunimui. Mokiniai įsipareigojo pasikviesti budėti į šokių vakarus ne mažiau kaip du tėvus. Taip pat visi sutarėme, kad  ir jie patys, o ne tik budintys mokytojai, turi  būti atsakingi už tvarką šokių metu ir po jų.  

Lapkričio 2-4 dienomis tikybos vyresnioji mokytoja Edita Baltrušaitienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Parnarauskienė dalyvavo „Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymuose“ ir  plėtojo pilietinio bei demokratinio sąmoningumo, visuomeninio aktyvumo socialinę ir komunikacinių gebėjimų bendrąją kompetenciją. 

Savaitgalis prieš mokinių rudens atostogas jauniesiems Viduklės gimnazijos šauliams buvo aktyvus ir įdomus-dalyvavome jaunųjų šaulių I ugdymo pakopos parengiamojoje stovykloje. Stovykla buvo atidaryta iškilmingai pakeliant šaulių sąjungos vėliavą ir giedant Lietuvos himną Ariogalos gimnazijoje.

Lapkričio 3 naktį prie gimnazijos šurmuliavo nemažas būrelis mokinių. Jie su nekantrumu laukė kelionės į Tartu, kur yra įsikūręs mokslo centras „Ahhaa“. Tai didžiausias Baltijos šalių mokslo centras, įdomiai supažindinantis su mokslu ir technologijomis, siūlantis įvairias programas, kuriose galima eksperimentuoti ir įdomiai praleisti laiką. 

Lapkričio 4-5 dienomis mūsų gimnazijoje vyko mokymai „Sniego gniūžtės“ stovyklos organizavimo metodika”, kuriuos vedė LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas Darius Stonys. Mokymuose dalyvavo ne tik Viduklės, bet ir Ariogalos, Kėdainių, Tauragės ir Kauno savanoriai. 

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Piliečiai kartu“ pagal veiksmų programos priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. 

Spalio 30-31 dienomis gimnazijos komanda dalyvavo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ organizuotuose mokymuose Vilniuje. Šių mokymų svarbiausas tikslas – visos gimnazijos bendruomenės įgalinimas kurti pokyčius ir taikyti  įtraukiojo ugdymo principus, siekiant kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės, o tai ir  yra kertinės  projekto kryptys.

 

Spalio 27d. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bendruomenė šventė gimnazijos jubiliejų:  jau 10 metų, kaip esame gimnazija, 110 metų, kaip Viduklėje įkurta valstybinė mokykla ir net 505 metai, kaip iš viso Viduklėje paminėta mokykla. Progų daug, svečių ir savų taip pat labai daug, todėl šventei pasirinkta erdvi  „Karpynės“ sporto komplekso salė.

Šių metų spalio 26 d. gimnazijos mokiniai drauge su dailės mokytoja Elze vyko į pažintinę ekskursiją po Raseinių kraštą. Ekskursijoje dalyvavo Raseinių Šaltinio progimnazijos televizijos būrelio nariai su etikos mokytoju Linu Tranu bei jaunųjų gidų būrelis su istorijos mokytoju Arnas Zmitra. Ekskursijos metu aplankėme Maironio tėviškę, Ugionių kaimą ir Betygalos miestelį. 

Spalio 26 dieną Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko lietuvių kalbos konferencija, skirta Raseinių krašto kūrėjams „Raseinių krašto kūrėjai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio kontekste“. Šioje konferencijoje dalyvavo 6 mūsų gimnazijos mokiniai: Evelina Andriulytė, Viktorija Usinaitė, Edgaras Blažys, Andželas Gvazdauskas, Vidmantas Trumpius ir Vilius Bytautas.