Aktualijos

Spalio 12 dieną Ib klasės mokiniai dalyvavo netradicinėse geografijos pamokose, kurios vyko naujai įsikūrusiame Dubysos regioninio parko lankytojų centre.  Kaulakiuose mokinius pasitiko ir papasakojo apie parko steigimo tikslus, gamtos ir kultūros vertybes vyresnioji specialistė Laimutė Pečkaitienė. 

Kultūrinių edukacijų koordinatorių mokymai

Spalio 14-15 dienomis Kaune vyko kultūrinių edukacijų koordinatorių mokymai. Šie mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“. Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Mokymų metu daug kalbėta apie Kultūros paso edukacijų pasiūlą, kokybę, kokiais kriterijais vadovaujantis rinktis edukacines programas, kokias mokinių  kompetencijas jos ugdo ar tobulina. 

Spalio 14 dieną pradinių klasių mokytojos stebėjo  nuotolinę konferenciją „STEAM panaudojimo būdai ir galimybės pradiniame ugdyme“. Konferenciją organizavo VšĮ Mokymosi mokykla. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, kuris sudaro sąlygas integraliai ugdyti mokinio mąstymą, jo kalbinę, vaizdinę raišką, gebėjimą analizuoti ir spręsti problemas.

Dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje

Visos klasės/grupės gimnazijoje mokosi kontaktiniu būdu. Keletas pavienių mokinių, kuriems skirta saviizoliacija, ugdomi nuotoliniu būdu.

Spalio 13 dieną stebėjome nuotolinę konferenciją „Vertinimo sunkumai. Ką daryti, kad padėtume vaikui?“. Konferenciją organizavo VšĮ Mokymosi mokykla. Švietimo sistemoje dirbantys ugdymo įstaigų vadovai ir mokytojai dalinosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie vertinimą ir įsivertinimą, dalinosi savo gerąja patirtimi ir lengvai pritaikomais metodais. 

Šiais mokslo metais bibliotekoje apsigyveno dvi šaunios skudurinukės. Visi gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo vardų lėlėms rinkimuose. Kokių tik pasiūlymų nebuvo! Galiausiai naujosios gyventojos buvo pavadintos Ake (a klasių garbei) ir Beke (b klasių garbei). 

Spalio mėnuo gimnazijoje paskelbtas emocinės sveikatos mėnesiu. Daugelyje klasių vyksta tam skirti renginiai, apie emocinę sveikatą kalbama per valandėles, į pagalbą pasitelkiami specialistai.

Spalio 9 d. Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas pakvietė Lietuvos moksleivius dalyvauti Fizikos žinių šventėje „ATRAKINK!“. Būrelis gimnazistų nuotoliniu būdu prisijungė pasitikrinti fizikos žinias ir įdomiai praleisti šeštadienio popietę. 

Spalio 12 d. buvome pakviesti dalyvauti ŠMSM, NŠA, EK ir Britų tarybos įgyvendinamo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginyje. 

Pamoka su knyga viešojoje bibliotekoje

Spalio 12 d. 3b klasės mokiniai lankėsi Raseinių M. Martinaičio viešojoje bibliotekoje, knygų ir lėlių - literatūrinių personažų parodos „Atėję iš knygų“ pristatyme, žinias pasitikrino Kahoot viktorinoje, domėjosi įvairaus netradicinio formato knygomis, aplankė M. Martinaičio kambarį ir skverelį.

4a klasės mokiniai vyko į Tytuvėnų lankytojų centrą, kur įdomiai ir linksmai leido laiką dalyvaudami edukacinėje STEAM programoje – žaidime „Aktyvus protas‘. Tai integruota pasaulio pažinimo, matematikos ir fizinio aktyvumo pamoka gamtoje. 

Spalio 6 dieną IIIa klasės mokiniai  lankėsi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje. Ten gimnazistai turėjo galimybę išklausyti pranešimą ,,Literatūrinė Anglija ir kultūrinis Velso kraštovaizdis“, pakeliauti kūrėjų pėdsakais. Pristatymo metumokiniai susidomėję  klausėsi apie V. Šekspyro, Beatrix Potter, Lewis Carrol, Č. Dikenso asmenybę, gyvenimą ir kūrybą. 

3a klasės mokiniai, padedami mokytojos, vykdė  „eTwinning“ projekto „Esu lietuvis“ užduotis. Viena iš užduočių - žymios Lietuvos vietovės pristatymas. Trečiokėliai domėjosi ir rinko informaciją apie rašytoją Simoną Stanevičių, skaitė jo pasakėčias ir analizavo. 

Spalio 8 d. 6a klasės mokiniai gamtamokslinio ugdymo pamokos metu kartu su savo mokytoja Virginija Petrošiene dalyvavo STEAM konferencijoje 2021 ir išklausė Didždvario gimnazijos mokinės Marijos Muningytės pranešimą tema „STEAM merginos: kaip inžinieriai planuoja ateitį per inovatyvius sprendimus“.