Aktualijos

Skelbiama gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktu ir Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo nr. v-279 „dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.  
Gimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo gimnazijos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybai. Siūlymus siųskite gimnazijos tarybos pirmininkei Audrai Samienei iki sausio 31 d. el. paštu audra.samiene@vssg.lt 

 

Ataskaitą rasite: ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA – ŠVIETIMO BŪKLĖS REZULTATAI – Metų veiklos ataskaitos
Ankstesni įrašai


Šiandien gimnaziją pasiekė siuntinys su dovanomis. Dovanas gauti - gerai, o gauti netikėtas, ugdančias dovanas - dar geriau. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra atsiuntė puikios mokomosios medžiagos apie maisto atliekų kiekio mažinią „Gerai daryk- maistą taupyk!“. Rinkiniai skirti 5-7 ir 8-9 metų vaikams. Mokomojoje medžiagoje - pamokų planai, parengtos užduotys, žaidimai, projektai, klausimai diskusijoms. 

Sausio 20d. istorijos mokytoja metodininkė Gintarė Tytmonienė ir socialinė pedagogė metodininkė  Romena Antanavičienė dalyvavo nuotolinėje Visuminio ugdymo tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje  „Klasės vadovo veiklos įtaka harmoningos asmenybės formavime“. 

Šiandien gimnaziją pasiekė dar viena puiki žinia. STEAM veiklų koordinatorė gimnazijoje, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė iš Nacionalinės švietimo agentūros gavo trumpą, bet labai svarbų laišką. 

 
<

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji mokytoja Jolita Piatkienė įvykdė „eTwinning“ projektą STEAM tema „STEAM ruduo“. Projektas grįstas šiuolaikiniu, novatorišku bei kūrybišku STEAM ugdymo filosofijos taikymu. Projekto „STEAM ruduo“ metu ikimokyklinukams buvo sudaryta galimybė aktyviai tyrinėti, kurti, įgyti matematinių žinių. 

Akcija „Knygų Kalėdos“ startavo prieš 11 metų. Per tuos metus bibliotekoms padovanota tūkstančiai knygų. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos biblioteka prie akcijos prisijungė nuo pat pirmųjų metų. Per tuos metus „Knygų Kalėdos“ tarsi tapo neatskiriama didžiausios metų šventės dalimi. Smagu, kad gerokai iki akcijos pradžios  VSSG bibliotekos skaitytojai pradeda domėtis, kada ir kaip vyks „Knygų Kalėdos“.