Aktualijos

Kultūrinių edukacijų koordinatorių mokymai
Ankstesni įrašai


Spalio 14 dieną pradinių klasių mokytojos stebėjo  nuotolinę konferenciją „STEAM panaudojimo būdai ir galimybės pradiniame ugdyme“. Konferenciją organizavo VšĮ Mokymosi mokykla. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, kuris sudaro sąlygas integraliai ugdyti mokinio mąstymą, jo kalbinę, vaizdinę raišką, gebėjimą analizuoti ir spręsti problemas.

Visos klasės/grupės gimnazijoje mokosi kontaktiniu būdu. Keletas pavienių mokinių, kuriems skirta saviizoliacija, ugdomi nuotoliniu būdu.

Spalio 13 dieną stebėjome nuotolinę konferenciją „Vertinimo sunkumai. Ką daryti, kad padėtume vaikui?“. Konferenciją organizavo VšĮ Mokymosi mokykla. Švietimo sistemoje dirbantys ugdymo įstaigų vadovai ir mokytojai dalinosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie vertinimą ir įsivertinimą, dalinosi savo gerąja patirtimi ir lengvai pritaikomais metodais. 

Šiais mokslo metais bibliotekoje apsigyveno dvi šaunios skudurinukės. Visi gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo vardų lėlėms rinkimuose. Kokių tik pasiūlymų nebuvo! Galiausiai naujosios gyventojos buvo pavadintos Ake (a klasių garbei) ir Beke (b klasių garbei). 

Spalio mėnuo gimnazijoje paskelbtas emocinės sveikatos mėnesiu. Daugelyje klasių vyksta tam skirti renginiai, apie emocinę sveikatą kalbama per valandėles, į pagalbą pasitelkiami specialistai.