Aktualijos

Pirmoji konsultacija dėl veiklos kokybės vertinimo

Vasario 11 d. įvyko pirmoji konsultcija, organizuota Nacionalinės švietimo agentūros, dėl veiklos kokybės vertinimo gimnazijoje. Konsultacijoje dalyvavo veiklos kokybės įsivertinimo grupė ir metodinė taryba iš mūsų gimnazijos, NŠA Ugdymo turinio departamento, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja, paskirta praktikos vadovė - Jurgita Račkauskienė ir penkių pradedančiųjų veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų komanda. Jau po pirmųjų metodininkės J. Tumlovskajos pastabų, supratome, kad dalyvavimas šiame projekte (konsultacijose) bus labai naudingas mūsų komandai tiek organizuojant veiklos kokybės vertinimą gimnazijoje, tiek teikiant agentūrai pažangos ataskaitas. Kalbėjomės apie atliekamas veiklas, įvardijome mūsų stiprybes, gebėjimus, taip pat aptarėme kylančius rūpesčius. Gavome užduotis, kurias turime atlikti iki kito susitikimo vasario mėnesio pabaigoje. 

Susitikimo pabaigoje viešnios pasidžiaugė šiltu, atviru bendravimu, jos pastebėjo, kad mūsų gimnazijoje veiklos kokybės vertinimas atliekamas gerai, esame teisingame kelyje, suformuota komanda, tinkamas vadovų požiūris. Gerb. J. Tumlovskaja prisiminė, kad 2015 m. buvo mokyklų, siekiančių Geros mokyklos vardo, atrankos komisijoje ir pasidžiaugė, kad vis dar esame verti šio vardo. 
Ankstesni įrašai


Buvęs mokinys Rasius Juškys dovanoja gimnazijai nevyriausybinės ne pelno kultūros organizacijos Lietuvos kultūros politikos instituto ir „Kultūros“ leidyklos išleistas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, architekto dr. Napalio Kitkausko knygą „Vilniaus arkikatedros požemiai“ ir mokslo istoriko, etnologo prof. Liberto Klimkos knygą „Vilniaus rotušė ir jos laikrodis“.

Šią savaitę gimnazijos pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, susitikimuose, netradicinėse pamokose. Pirmokai ir toliau tyrinėjo vandenį. Koks jis gali būti? Atlikdami tyrimus mokiniai išsiaiškino vandens būsenas ir kodėl jos kinta. 

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Raseinių rajono savivaldybės meras pasveikino Raseinių rajono pedagogų metodinių būrelių pirmininkus įteikdamas sveikinimo atvirukus ir dovanėles. 

Nors žiema jau įpusėjo, tačiau kasdien gamta pateikia nepakartojamo grožio vaizdą, ragina kaskart pažinti, atrasti, džiaugtis, išbandyti, įsijungti... Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus keletą ugdytinių šeimų įsijungė į organizuojamą Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ ir asociacijos S. Kneipo draugijos sveikatinimo iššūkį – pasivaikščioti basomis po sniegą.

Bendradarbiaujančių klasių projekto organizatoriai ir dalyviai ruošia didelę, Lietuvos mokyklas apjungiančią, pamoką, skirtą Vasario 16 d. minėti. Susibūrė beveik 200 mokytojų, kurie bendradarbiauja ne tik tarpusavyje, mokosi vieni iš kitų, bet ir draugystės saitais jungia savo mokinius.