Aktualijos

Pasidalinimo patirtimi planas

Gruodžio mėnesį gimnazijoje pradėtas įgyvendinti Pasidalinimo patirtimi planas. Šis planas - mokyklos veiklos tobulinimo plano dalis, kuris įgyvendinamas dalyvaujant projekte „Kokybės krepšelis“.  2020-2021 m. m. patirtimi dalinsis 8 gimnazijos mokytojai, kiekvienas iš jų per mokslo metus šiai veiklai skirs 17 valandų. Įvairių mokomųjų dalykų mokytojai patirtimi dalinsis vesdami atviras pamokas, stebėdami kolegų pamokas, organizuodami mokymus, praktinius užsiėmimus, individualias konsultacijas, padėdami kolegoms susiplanuoti pamokos veiklas. Mokinių žiemos atostogų metu jau įvyko pirmieji mokymai, užsiėmimai. Matematikos mokytoja Dalia organizavo praktinį užsiėmimą pradinių klasių mokytojoms kaip pasigaminti demonstracines priemones, istorijos mokytoja Gintarė kolegas pasikvietė į istorijos pamoką 5a klasėje ir organizavo mokymus apie IT panaudojimą ugdymo procese, biologijos mokytoja Virginija kolegoms vedė mini mokymus „Metodo pamokoje parinkimas ir mikroklimato kūrimas“, pradinių klasių mokytoja  Ingrida pasidalino patirtimi su įvairių dalykų mokytojais mini mokymuose (praktikume) „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo(si) įrankiai ir būdai“, pradinių klasių mokytojais - „Įsivertinimo būdai. Reflektavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas“. Net neabejojame, kad šis planas suteiks ne tik žinių, praktinių gebėjimų, bet ir sutvirtins bendrystę, dalijimosi ir mokymosi vieni iš kitų džiaugsmą. 
Ankstesni įrašai


Gimnazija nuo 2011 metų įgyvendina patyčių prevencinę programą OLWEUS ir jau ketvirtą kartą tapo sertifikuota šios programos vardo mokykla. Džiaugiamės, kad ši programa padeda gimnazijoje mažinti patyčias, tai parodė ir 2020 metais lapkričio-gruodžio mėn. vykusios mokinių apklausos rezultatai.

Pradinių klasių mokiniai gausiai dalyvavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos, Raseinių Šaltinio progimnazijos organizuotame virtualiame advento/Kalėdų vainikų konkurse „Keturių žvakių pasaka“. 

Vyko kompiuterinių piešinių paroda „Kalėdų stebuklas“. Parodos tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumo gebėjimus, ugdyti meninę raišką naudojant informacines technologijas. Organizatoriai sulaukė net 359 kompiuterinių piešinių iš visos Lietuvos. Šioje parodoje dalyvavo ir 2a klasės mokinių darbai. Visais piešiniais galime pasigrožėti http://www.mokslosviesa.lt/nuotraukos.html.

 

Jau tradicija tapo dalyvauti kasmet vykstančiame advento/Kalėdų vainikų konkurse  „Keturių žvakių pasaka“. Šiemet jis virtualus. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su tėvelių pagalba pagamino net 8 vainikus. 

Gruodžio 16 dieną Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo „Spalviukų“ grupėje kvepėjo šviežiai keptais kūčiukais. Pradžioje vaikai kalbėjosi apie Kūčių tradicijas ir kartu su auklėtojomis gamino kūčiukus. Patys kočiojo tešlą, voliojo juosteles, pjaustė kūčiukus, dėjo į kepimo skardą ir nešė į virtuvę iškepti.