Aktualijos

Rudens atostogos – skaitymo atostogos ir kaip jas prisijaukinti!

Spalio paskutinę savaitę 2a ir 4a klasės mokiniai ir jų mokytojos kartu su gimnazijos bibliotekininke Lina vykdė integruotą veiklą tema „Augu su knyga“.  Antrokėliai parodė savo skaitomas knygas ir pasidalino įspūdžiais. Ketvirtokai pristatė savo skaitomas knygas, aiškinosi kokia pagrindinė knygos mintis, kokie veikėjai, kiek dar liko skaityti, kaip suprato skaitomą knygą. Bibliotekininkė supažindino mokinius su knygomis dalyvaujančiomis Metų knygos rinkimuose ir pakvietė jas skaityti. Pasidžiaugė, kad visas šias knygas mokiniai ras ir gimnazijos bibliotekoje. Susitikimo pabaigoje antrokai ir ketvirtokai klausėsi bibliotekininkės skaitomos ištraukos ir atpažino Povilo Villuveit knygą „Spinčius“ ir prisiminė pagrindinį veikėją. Bibliotekininkė pakvietė atostogas pasitikti šūkiu „Rudens atostogos – skaitymo atostogos“ ir pasiūlė atostogas prisijaukinti atliekant dvi užduotis. Pirma užduotis - sukurti spintos veikėją Spinčių iš likusios pirštinės ar kojinės, pagal skaitytą knygelę „Spinčius“. Antra užduotis -namuose pažaisti biblioteką, turimas knygas susidėti į lentyną taip kaip bibliotekoje t.y. pagal abėcėlę. Po atostogų susitiksime su savo „Spinčiais'' ir perskaitytomis knygomis. Dėkojame bibliotekininkei Linai už bendradarbiavimą ir skatinimą skaityti.

Smagu, kad užduotys įvykdytos! Tai matote nuotraukose.

 
Ankstesni įrašai


Nuo šių mokslo metų gimnazijos Tėvų komitetas pasipildė naujais nariais. Jų padaugėjo, nes į veiklą įsijungia ir ikimokyklinio ugdymo grupių išrinkti pirmininkai. Nuotoliniu būdu vyko Komiteto susirinkimas. Jo metu aptarta 11 klausimų. Pakoreguoti Tėvų komiteto nuostatai, išrinktas Komiteto pirmininkas, aptartos šių mokslo metų veiklos. 

Mokinių atostogų savaitė gimnazijos mokytojams buvo labai darbinga. Mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės aktyviai dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose. 

Šiaulių universiteto pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentė Simona spalio mėnesį  mūsų gimnazijoje atliko praktiką, kurios vadovė buvo pradinių klasių mokytoja Ingrida.

Spalio mėnesį Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo 12-oje  Lietuvos mokinių gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) olimpiadoje. Dalyvauti olimpiadoje galėjo gimusieji ne anksčiau, kaip 2005 m. 

Spalio 28 dieną vyko bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“.