Aktualijos

Mokymosi ir žinių savaitė

Mokinių atostogų savaitė gimnazijos mokytojams buvo labai darbinga. Mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės aktyviai dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose. Spalio 26 dieną didelė grupė mokytojų dalyvavo konferencijoje „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje. Laimingas ir jau išmokytas vaikas ugdymo įstaigoje", seminaruose „Fizikos dėsniai ir gyvos sistemos" ir  „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“. Spalio 27 diena taip pat buvo labai turininga mokymais ir seminarais, mokytojai dalyvavo informaciniame nuotoliniame susitikime "Interaktyvūs kubai iMO", seminaruose „Holokaustas Europoje“, „Mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimai ir jų vertinimas“, „STEAM pamokos vertybių sistemos formavimas: mokinys kaip proceso ir rezultato indikatorius", vebinare „EMA Mažiesiems: kas tai ir nuo ko pradėti?", nuotolinėje paskaitoje su praktinėmis užduotimis „Matematiniai eksperimentai – (tobulas pirmasis) žingsnis į matematikos pasaulį“. Patirties iš kitų mokyklų sėmėsi dalyvaudami  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotoje dviejų dienų nuotolinėje konferencijoje „Ugdymo(si) pokytis mokykloms bendradarbiaujant“. Spalio 28 dieną naujos patirtys ir žinios įgytos metodinėje - praktinėje konferencijoje „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamoje viešojoje konsultacijoje „Švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčiai“, seminaruose „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“, „Iš mokyklos suolo į darbo rinką: kaip tam paruošti mokinius?“, konferencijoje „Gabus 2020" ir t.t. 

Visas dienas mokytojai ne tik dalyvavo virtualiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, bet ir tobulino office 365 aplinkos naudojimo kompetencijas, organizavo IU grupių tėvų susirinkimus, įvairiose klasėse dirbančių mokytojų sueigas. 

Paskutinė spalio savaitė buvo kupina žinių, įspūdžių, bendravimo. 

 
Ankstesni įrašai


Šiaulių universiteto pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentė Simona spalio mėnesį  mūsų gimnazijoje atliko praktiką, kurios vadovė buvo pradinių klasių mokytoja Ingrida.

Spalio mėnesį Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo 12-oje  Lietuvos mokinių gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) olimpiadoje. Dalyvauti olimpiadoje galėjo gimusieji ne anksčiau, kaip 2005 m. 

Spalio 28 dieną vyko bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“. 

Spalio 23 d. įvyko antras susitikimas su projekto partneriais iš Lenkijos. Mums Zoom aplinkoje bendravimas tapo jau įprastas. Kaimynams – tai naujas iššūkis. Lenkijoje tik dabar yra pereinama į nuotolinį mokymąsi. Projekto jungiamoji ašis yra popiežius Jonas Paulius II. Susitikimo metu apie šią asmenybę sužinota daug įdomių dalykų.

Sportas ir fizinis aktyvumas – tai universali žmogaus ugdymo priemonė, kuri yra naudojama ne tik sveikatinimui bei fizinio raštingumo ugdymui, bet ir formuojant žmogaus vertybes, charakterį ir pasitikėjimą savimi. Rugsėjo 28 – spalio 25 dienomis visi gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo projekte „Olimpinis mėnuo 2020“.