Aktualijos

#KnygųKalėdos

Baigėsi Prezidentės inicijuota ir globojama akcija „Knygų Kalėdos“, kurioje dalyvavo ir Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bendruomenė. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad biblioteka praturtėjo 45 knygomis. Nuoširdžiai dėkojame: V. Jokubauskienei, I. Bertašienei, O. Lukauskaitei, A. Jarašūnaitei, E. Norvilienei, D. Janukienei, I. Petkienei, Z. Kačiušienei, R. Narbutaitei, L.Vaišnorienei, I.Račickienei ir 1a kl., T. Meilytei, G. Urbutytei, V. Jokubauskaitei, K. Čėsnai, E. Baltrušaičiui, D. Petkevičiūtei, A. Petkevičiūtei, M. Gabriui, E. Jarmoškaitei, J. Zanizauskui, M. Trakšelytei, A. Dumskiui. Jūsų dovanotos knygos džiugins ne vieną skaitytoją. Juk knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti pažinti, jaustis stipresniam ir išsklaidyti vienatvę. Ačiū visiems, prisijungusiems prie šios gražios ir prasmingos akcijos.
Ankstesni įrašai


Vadovaujantis ŠMSM vadovų veiklos vertinimo nuostatais už metines veiklos užduotis, siektinus veiklos rezultatus ir jų vertinimo rodiklius švietimo įstaigos vadovas kasmet atsiskaito parengdamas metų veiklos ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis ŠMSM  nustatytais reikalavimais.

 

Penktadienį IIab klasių mokiniai vyko į Raseinių krašto istorijos muziejų, kur vyko netradicinė istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka ,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. Muziejininkė Lina Kantautienė pristatė iškalbingą parodą, skirtą Lietuvos žydų istorijos metams minėti. Mokiniai tyrinėdami ekspozicijų medžiagą galėjo pritaikyti turimas žinias. 

Sausio 17-19 dienomis trys gimnazijos sportininkų komandos dalyvavo Lietuvos mokinių sporto žaidynių varžybose. Gimnazijos merginų ir vaikinų komandos atstovavo Raseinių rajoną tinklinio varžybose. Į zonos varžybas atvyko tinklininkai iš Šilutės, Šilalės, Jurbarko, Pagėgių  ir Tauragės rajonų. Abi gimnazijos komandos užėmė penktąsias vietas zonos grupėje.

Jau treti metai iš eilės jaunieji Viduklės šauliai dalyvauja tradiciniame bėgime Vilniuje „Mirties ir gyvybės keliu“. Šiuo  pagarbos bėgimu jau 29-ąjį kartą pagerbiamos Sausio 13-osios įvykių aukos – žmonės, žuvę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. 

Užsienio kalbos (anglų) olimpiadų ir konkursų maratonas prasidėjo sėkmingai. 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoniniame etape gimnaziją atstovavo Edgaras B. ir Andželas G. Sveikiname Andželą užėmus II vietą! Abiems mokiniams linkime sėkmės ir kitose olimpiadose bei konkursuose.