Aktualijos

Stažuotė gimnazijoje

Mokytojų asmeninėms ir dalykinėms kompetencijoms stiprinti pasitarnauja įvairūs kvalifikacijos kėlimo projektai. Vienas iš jų – Nacionalinio švietimo agentūros projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas,“ kurio metu vykdomos stažuotės Lietuvoje. Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų gerąja patirtimi.

    Gruodžio 3-5 dienomis gimnazijoje įgyvendinta stažuotės programa „Pamokos tobulinimo aspektai“. Joje dalyvavo mokytojos Irena Olberkienė iš Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos ir Aistė Kavaliauskaitė iš Kauno Urbšio katalikiškos mokyklos.

    Stažuotojos susitikimo metu bendravo su gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais, socialine pedagoge. Jos turėjo galimybę lankytis gimnazijos rytmečiuose ir atvirose pamokose, stebėti mokinių veiklą netradicinėse ugdymo aplinkose, lankytis neformaliojo švietimo užsiėmimuose, klausytis mokytojų pranešimų, diskutuoti bei  dalintis gerąja patirtimi. Viešnios stebėjo nuostabią pasaulio pažinimo pamoką, kurioje buvo panaudotos gamtos mokslų priemonės, gautos iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.  Mokiniai atliko eksperimentus, tirdami medžiagų tirpumą. 

     Tikimės, kad stažuotės metu praleistas laikas buvo prasmingas ir naudingas. Džiaugiamės, kad vyksta panašaus pobūdžio projektai. Juk tai puiki galimybė ne tik dalintis gerąja patirtimi, bet ir patiems tobulėti.

     Dėkoju gimnazijos direktorei Danutei Janukienei už pagalbą ir sudarytas sąlygas sėkmingai įgyvendinti stažuotės programą. Ačiū pavaduotojai Jolantai Jonaitienei, pagalbos mokiniui specialistėms Ingai  Bertašienei ir Stasei Kuodienei, socialinei pedagogei Romenai Antanavičienei, mokytojai Raigedai Buzienei, bibliotekininkėms Editai Baltrušaitienei ir Linai Pocienei.
Ankstesni įrašai


Lapkričio 5 dieną Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių Advento – Kalėdų vainikų parodos – konkurso laureatų apdovanojimo šventė. 

 

Gruodžio 5 d. gimnazijos bendruomenė paskelbė Kalėdinio laikotarpio pradžią. Nuotaikingai rytą pradėjo Mokinių taryba, meduoliais visus vaišino administracija. Gimnazijoje sužibo  šimtai Kalėdinių lempučių. Šiluma pasklido ne tik gimnazijos erdvėse, bet ir visų širdyse.

Gimnazijos mokiniai su režisiere Saule Salvija Babrauskaitė pastatė spektaklį „Aitvarai“, kuris skirtas rašytojo Simono Stanevičiaus gimimo metinėms paminėti. Gruodžio 4 d. šį spektaklį mokiniai parodė Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir Simono Daukanto gimnazijose. 

<

Lapkričio 29 - gruodžio 1d. mūsų gimnazijoje vyko respublikinė prevencinė stovykla „Sniego gniūžtė - 2019“.  Beveik 80 dalyvių, atvykusių iš Raseinių, Ariogalos, Tytuvėnų, Joniškio, Marijampolės, šitą gniūžtę lipdė ir rideno. Ji kibo, lipo, formavosi ir gražiai prariedėjo.

Ketvirtadienio popietę I-IV klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti monospektaklį „SEEN“ – apie valgymo sutrikimus, kūno kultą ir nemeilę sau. Spektaklis sukurtas pagal tikras trijų merginų istorijas, kurios suplaukia į vieną Ūlos išpažintį už visas pasaulio Ūlas, visoms pasaulio Ūloms.