Aktualijos

7a klasės nakvynė mokykloje „be nakvynės“

Ką žmonės veikia naktimis? Kvailas klausimas, žinoma, kad miega. Deja, ne visi!
Penktadienio naktį mokykloje skambėjo muzika, liejosi emocijos ir skardus juokas nes 7a klasės mokiniai  nemiegojo. Ir ko tik čia nebuvo?!  Pirmiausia, nebuvo blogos nuotaikos, neigiamų emocijų. 
Ką mes veikėme? Visko neįmanoma net papasakoti!  Protmūšis, sportinės varžybos, kavotynės ir... siaubo filmai. Argi kas nors patikės, jeigu pasakysim, kad 4 valandą nakties mes žaidėme „Bulvę“?
Įrodėme, kad, kai norime, galime būti vieningi, draugiški, mokame bendrauti ir bendradarbiauti, gebame puikiai kartu leisti laisvalaikį.
Taigi, naktimis, kartais, vardan bendro tikslo, galime ir nemiegoti...

 
Ankstesni įrašai


Gimnazija jau ne pirmus metus dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Džiaugiamės, kad dalyvaujant šiame projekte gamtos mokslų kabinetai praturtėjo /pasipildė šiuolaikiškomis priemonėmis. 

Gruodžio 5 d. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje II-III klasių mokiniai (Monika, Lukas, Pijus, Andželas, Vilius ir Edgaras) dalyvavo tarptautiniame užsienio kalbų konkurse „Kalėdos keliauja per pasaulį“.

Lapkričio mėnesį Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras organizavo kūrybinį projektą „Mano superherojus“. 

Gruodžio 6  d. Kaune Lietuvos sporto muziejuje vyko iškiliausių fizinio ugdymo mokytojų pagerbimo šventė. Rajono sporto bendruomenė iškiliausiu  fizinio ugdymo mokytoju pripažino ir mūsų gimnazijos mokytoją Donatą Baukį, kuris   buvo apdovanotas šioje šventėje.

Mokytojų asmeninėms ir dalykinėms kompetencijoms stiprinti pasitarnauja įvairūs kvalifikacijos kėlimo projektai. Vienas iš jų – Nacionalinio švietimo agentūros projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas,“ kurio metu vykdomos stažuotės Lietuvoje. Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų gerąja patirtimi.