Aktualijos

Direktorė susipažino su Estijos švietimu

Raseinių savivaldybės Mero iniciatyva spalio 28-30 d. gimnazijos direktorė Danutė Janukienė kartu su aštuoniais kitais Raseinių r. ugdymo įstaigų vadovais lankėsi Estijoje, Raplos savivaldybėje. Komandiruotės metu susipažino su Estijos švietimo sistema, lankėsi įvairaus tipo švietimo įstaigose: ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo, domėjosi, kokiomis priemonėmis mokiniai pasiekia aukštų mokymosi rezultatų. 
Daug dėmesio Estijoje skiriama ugdomajai aplinkai: mokiniai mokosi atnaujintuose, moderniuose kabinetuose, kurie aprūpinti informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Tai daro didžiulę įtaką mokinių rezultatams. Mokyklose sudarytos sąlygos ne tik mokymuisi, bet ir poilsiui. Didelis dėmesys skiriamas mokinių fiziniam aktyvumui, puikiai įrengtos sporto salės. Ypatingas dėmesys šioje šalyje skiriamas ir profesinio mokymo bazės turtinimui.
Komandiruotės metu perimtą kai kurią Estijos mokyklų patirtį panaudosime planuodami gimnazijos veiklą 2020 metams.

 
Ankstesni įrašai


Spalio 31 d.  gimnazijos mokytojos Ingrida Račickienė, Vilma Jokubauskienė, Gintarė Tytmonienė, Raigeda Buzienė dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ respublikinėje švietimo konferencijoje  „Geroji patirtis vedant pamokas kitaip“, kurioje skaitė pranešimus:

Visą spalio mėnesį Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko graži bei  prasminga ir jau tradicija tapusi  akcija „Uždek, žvakelę ant vienišo kapo“. Kapų žvakeles rinko 8b klasė ir jaunieji šauliai. Akcijos metu buvo surinkta virš 200  kapų žvakių. 

 

Spalio 31 d. būrelis mokytojų tradiciškai aplankė Anapilin išėjusių Mokytojų kapus. Kapelių vis daugėja... Ilsėkitės ramybėje.

Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytojai svečiavosi mūsų gimnazijoje.Geriausias dalykas mokytis vieniems iš kitų, pamatyti, paliesti, išgirsti.  Mes šiandien galėjome jiems parodyti nemažai netradicinių gimnazijoje erdvių. Svečiai žavėjosi gimnazijos kūrybiniais sprendimais atnaujinant kabinetus. Pabendravimas davė naujų idėjų tieks vieniems tiek kitiems. Dėkojame svečiams už kvietimą apsilankyti Viešvilėje.  

Spalio 29 dieną Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko Raseinių rajono ir Klaipėdos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena. Dalyviai turėjo galimybę pasidžiaugti atsinaujinusiomis gimnazijos erdvėmis ir išgirsti direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Jonaitienės gimnazijos veiklų pristatymą.