Aktualijos

Vyko jubiliejinė šventė „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“

Rugsėjo 14 d. Viduklėje šurmuliavo šventė „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“. Ji organizuojama kasmet, bet šiemetinė šventė ypatinga. Tai jubiliejinė, 10-oji šventė. Didelis būrys mažųjų vidukliškių, lydimų tėvelių, senelių, brolių, sesių, rinkosi į A. Svarinsko aikštę, kur ir vyko šventė.

Šventę pradėjo jos iniciatorė Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Aiva Gailienė, o sveikinimo žodžius tarė Viduklės šv.Kryžiaus parapijos klebonas Albertas Stanulis, Viduklės seniūnė Daiva Ulinskienė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktorė Danutė Janukienė.  Gimnazijos socialinė pedagogė Romena Antanavičienė pakvietė vaikus aikštės grindinį papuošti piešiniais. Kokiomis nuostabiomis spalvomis nušvito pilkas grindinys! Baigę piešti, visi stebėjo Kelmės Mažojo teatro spektaklį „Kaminkrėčio laimė“. Pažiūrėję spektaklį, linksminomės su Vukio personaže, leisdami muilo burbulus, iš balionų darydami gėles, kurias vaikai parsinešė namo, žaidėme su Berno zenenhundų veislyno „Kalnų šuo“ šuniukais. Bet koks gi jubiliejus be šventinio torto?! Todėl po spektaklio visi buvo pakviesti juo pasivaišinti, o į orą pakilo spalvingi balionai su vaikų svajonėmis.

Ši šventė jau dešimtoji. Greit tas dešimtmetis prabėgo. Kiekviena šventė buvo kažkuo kitokia. Kasmet jos būdavo vis gausesnės ir išradingesnės. Tie, kurie dalyvavo pirmosiose šventėse, jau užaugę, bet su šiluma jas prisimena. Tai, kad šventė tęsiasi dešimt metų, kad į ją susirenka gausus dalyvių būrys, parodo, kokia ji reikalinga.

Gražią šventę sudėtinga būtų suorganizuoti, jei nebūtų pagalbininkų ir rėmėjų.Todėl nuoširdžiai dėkojame ilgametei šventės partnerei Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos socialinei pedagogei Romenai Antanavičienei ir Viduklės seniūnijos seniūnei Daivai Ulinskienei.

(Info http://vidukle.lt/naujiena )
Ankstesni įrašai


Mokytoja Gintarė Tytmonienė pasidžiaugė ir padėkojo praėjusių metų MEPA komandai, nes šios komandos veiklos rezultatai buvo labai sėkmingi gimnazijai.  Naują MEPA komandą šiais mokslo metais papildė būrelis jaunimo iš 6-7 klasių, tuo labai džiaugiamės. 

Prasidėjus rugsėjui daugelis vaikų jau lankėsi bibliotekoje. 3a klasės mokiniams bibliotekininkė Edita Baltrušaitienė surinko knygas, kurios rekomenduojamos skaityti trečioje klasėje. Vieni mokiniai rinkosi žinomų autorių knygeles, kiti - kurios plonesnės, o tretiems patiko knygos su įdomiais ar keistais pavadinimais. 

Šiandien gimnaziją pasiekė tarptautinės olimpiados „KINGS“ komandos siuntinys, o jame - padėka gimnazijai, mokinių diplomai, padėkos mokytojams, ruošiusiems mokinius olimpiadai, klasių diplomai ir plakatai, pranešantys apie naujojo olimpiadų sezono pradžią. 

Taip smagiai pavadinę pradėjome šių mokslo metų sveikatos rytmečių maratoną. Saulė kildama išlindo iš už debesies, o mes pažirome į stadioną ir krepšinio aikštelę. 

Šeštadienį ir sekmadienį būrelis gimnazistų vėl praleido su  Simono Stanevičiaus pasakėčiomis. Padedami režisierės Saulės gimnazistai bandė pasakėčias perkelti į  šiandieninį, modernistinį pasaulį, pažvelgti į jas jauno žmogaus akimis.  Jau antras savaitgalis kaip jaunieji aktoriai stato spektaklį Simono Stanevičiaus jubiliejui. Nekantriai laukiame jų premjeros spalio 24 d.