Aktualijos

Vasaros atostogų iššūkis

Baigiantis mokslo metams trečiokai nusprendė dalyvauti iššūkyje „Vasara su knyga“. Susitarėme, kad  perskaitysime vieną knygą, sudarytą iš trumpų istorijų, vieną knygą, pagal kurią sukurtas filmas, būtinai perskaitysime lietuvių autoriaus knygą, knygą, kuri padės ką nors pasigaminti.... Iš viso septynias knygas.

Grįžę po atostogų suskubome pasidalinti įspūdžiais.  Kiekvienas pasirengėme apklausti suolo draugą ir pasiruošėme išsamius atsakymus į draugo klausimus. Pokalbius  įrašinėjome diktafonu. Po to klausėme interviu įrašų, aiškinomės, kaip sekėsi paklausti, kas imant interviu labiausiai pavyko, ką kitą kartą darytume kitaip, kurie draugo atsakymai paskatino susimąstyti, kurie pradžiugino...

Interviu metu išsiaiškinome, kad labiausiai visiems patiko knyga „Brolis, kurio nereikėjo“. Rekomenduojame ją perskaityti visiems pradinių klasių mokiniams.

 
Ankstesni įrašai


Šią savaitę pradėjome skaitydami savo mėgiamą knygą. Visi 1-8 klasių mokiniai atsinešė savo skaitomą knygą ir ją skaitė, aptarė, parekomendavo draugui, o rytmečio pabaigoje sudėjo į vieną vietą ir nufotografavo. 

Rugsėjo 14 d. Viduklėje šurmuliavo šventė „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“. Ji organizuojama kasmet, bet šiemetinė šventė ypatinga. Tai jubiliejinė, 10-oji šventė. Didelis būrys mažųjų vidukliškių, lydimų tėvelių, senelių, brolių, sesių, rinkosi į A. Svarinsko aikštę, kur ir vyko šventė.

Mokytoja Gintarė Tytmonienė pasidžiaugė ir padėkojo praėjusių metų MEPA komandai, nes šios komandos veiklos rezultatai buvo labai sėkmingi gimnazijai.  Naują MEPA komandą šiais mokslo metais papildė būrelis jaunimo iš 6-7 klasių, tuo labai džiaugiamės. 

Prasidėjus rugsėjui daugelis vaikų jau lankėsi bibliotekoje. 3a klasės mokiniams bibliotekininkė Edita Baltrušaitienė surinko knygas, kurios rekomenduojamos skaityti trečioje klasėje. Vieni mokiniai rinkosi žinomų autorių knygeles, kiti - kurios plonesnės, o tretiems patiko knygos su įdomiais ar keistais pavadinimais. 

Šiandien gimnaziją pasiekė tarptautinės olimpiados „KINGS“ komandos siuntinys, o jame - padėka gimnazijai, mokinių diplomai, padėkos mokytojams, ruošiusiems mokinius olimpiadai, klasių diplomai ir plakatai, pranešantys apie naujojo olimpiadų sezono pradžią.