Aktualijos

Mokiniai laikė NATO egzaminą

Kovo 29 dieną pirmą kartą Lietuvoje buvo rengiamas NATO egzaminas. Jis skirtas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos narystės NATO 15 metų sukakčiai paminėti. Konkurso tikslas – praplėsti Lietuvos piliečių žinias apie NATO ir prisiminti, kodėl Lietuvai ir kiekvienam jos gyventojui taip svarbu, kad jau 15 metų esame šios mūsų šalies saugumą užtikrinančios organizacijos dalimi.
Gimnazijoje NATO egzaminą laikė 120  mokinių iš 7-IV klasių. Kiekvienas dalyvis internete per 45 minutes turėjo atsakyti į 30 klausimų. 
Į antrąjį etapą, vyksiantį rugsėjo 14 dieną, bus pakviesti  70 dalyvių iš Lietuvos, geriausiai ir greičiausiai egzamino užduotis, o 7 laimėtojų lauks išskirtinė galimybė apsilankyti NATO būstinėje Briuselyje.
Geriausiai gimnazijoje NATO egzaminą išlaikė IIa klasės  mokiniai Vidmantas Trumpius ir Edgaras Blažys.  Visi dalyviai, laikydami šį egzaminą, patyrė daug teigiamų emocijų bei pagilino savo žinias apie NATO organizaciją ir Lietuvos integraciją į šią organizaciją.

 
Ankstesni įrašai


Kovo 28 d. mūsų gimnazijos skudutininkių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo metodininko Juozapo Juščiaus, dalyvavo respublikiniame mokyklų instrumentinės muzikos ansamblių festivalyje „Linksmoji gama“, kuris vyko Marijampolėje, Želsvos pagrindinėje mokykloje.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, VšĮ Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas įgyvendina nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas ir vykdo neformaliąją švietimo lyderystės programą (2019-2020). 

Kovo 26 d. Kėdainių arenoje vyko klasės vadovų konferencija „Klasė be kampų“. Pranešimų temos aktualios šios dienos mokyklos gyvenime. Diskutuota apie tapsmą suaugusiu, savęs paieškas, kalbėta apie teises ir pareigas pranešime „Mokytojas, tėvai ir vaikas: kas už ką atsakingas?“. Lektorius S. Jurgelėnas įtikinamai kalbėjo apie emocinį intelektą ir saviugdą kaip apie 90 proc. sėkmės formulę. 

Kovo 27 dieną gimnazijoje lankėsi Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir vadovų komanda. Vizito tikslas - „Mokinio individualios pažangos stebėjimas“.  Vizito tikslas - „Mokinio individualios pažangos stebėjimas". Vizitą organizavo Raseinių švietimo pagalbos tarnyba, prieš atvykdami pas mus svečiai lankėsi Šaltinio progimnazijoje ir susipažino su Raseinių miesto erdvėmis. 

Ketvirtadienį dalyvavome tarptautinėje konferencijoje "Nuolatinis mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. Principai, žingsniai, metodai ir vadovų vaidmuo".