Aktualijos

Dalyvavome respublikiniame festivalyje „Linksmoji gama“

Kovo 28 d. mūsų gimnazijos skudutininkių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo metodininko Juozapo Juščiaus, dalyvavo respublikiniame mokyklų instrumentinės muzikos ansamblių festivalyje „Linksmoji gama“, kuris vyko Marijampolėje, Želsvos pagrindinėje mokykloje. Skudutininkės atliko du J.Švedo kūrinius - „Kiškelis“ ir „Šok , mergele, kol jauna“. Iš festivalio, kuriame dalyvavo 12 kolektyvų, mūsiškiai grįžo su girdėtomis pagyromis, dovanomis ir gera nuotaika. Sėkmės, muzikantai!  
Ankstesni įrašai


Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, VšĮ Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas įgyvendina nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas ir vykdo neformaliąją švietimo lyderystės programą (2019-2020). 

Kovo 26 d. Kėdainių arenoje vyko klasės vadovų konferencija „Klasė be kampų“. Pranešimų temos aktualios šios dienos mokyklos gyvenime. Diskutuota apie tapsmą suaugusiu, savęs paieškas, kalbėta apie teises ir pareigas pranešime „Mokytojas, tėvai ir vaikas: kas už ką atsakingas?“. Lektorius S. Jurgelėnas įtikinamai kalbėjo apie emocinį intelektą ir saviugdą kaip apie 90 proc. sėkmės formulę. 

Kovo 27 dieną gimnazijoje lankėsi Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir vadovų komanda. Vizito tikslas - „Mokinio individualios pažangos stebėjimas“.  Vizito tikslas - „Mokinio individualios pažangos stebėjimas". Vizitą organizavo Raseinių švietimo pagalbos tarnyba, prieš atvykdami pas mus svečiai lankėsi Šaltinio progimnazijoje ir susipažino su Raseinių miesto erdvėmis. 

Ketvirtadienį dalyvavome tarptautinėje konferencijoje "Nuolatinis mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. Principai, žingsniai, metodai ir vadovų vaidmuo". 

Kovo 28 dieną dalyvavome Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro oganizuotoje konferencijoje.