Aktualijos

Tėvelių iniciatyva

Gimnazijos Tėvų komitetas kovo 1 d. organizavo Kartų vakaronę, kurioje linksminosi įvairaus amžiaus žmonės: vaikai, tėvai, seneliai. Jauniausiam dalyviui 8 mėnesiai, vyriausiam 93 metai. Vakarą vedė folklorinio ansamblio „Degule“ vadovė Asta Nikžentaitienė, dainomis  linksmino Nemakščių vyrų ansamblis, o šokių mokė TAU šokių kolektyvas. Puikų penktadienio vakarą Viduklės bendruomenei padovanojo aktyvios gimnazijos mamos, kurios negailėjo jėgų ir laiko, kad vakaras būtų įsimintinas visiems. Ačiū tėvų komitetui už idėją ir organizaciją.  

 




Ankstesni įrašai


2019 m. vasario 18-20 d. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje vyko Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės jaunųjų šaulių I ugdymo pakopos įvadinė stovykla. Dalyvių skaičius buvo tikrai gausus, susirinko jaunieji šauliai ir jų vadovai iš Šiluvos, Nemakščių, Ariogalos, Betygalos, Girkalnio, Raseinių ir Viduklės.

Gimnazijos tarybos narė Živilė Bružienė skelbia mokinių fotografijų konkursą „Sudie, žiemuže, sveiks, pavasari!“ Fotografijos turi būti meniškos. Darbų skaičius ribojamas - ne daugiau nei 5 vieno autoriaus darbai. Plačiau apie konkursą skaitykite https://www.facebook.com/VSSG.lt/

Vasario 25 dieną Europos socialinių fondų agentūroje konsultavomės dėl sėkmingo ES projekto "Skaitymo laboratorija" antrojo etapo įgyvendinimo. Kartu su projekto vadove iš agentūros Janina Bendinskiene aptarėme įvairius mus dominusius klausimus. 

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos III-IV klasių biologijos bendrojo kurso mokiniai aktyviai įsijungė į gimnazijos sveikatos ugdymo programą, kurios vienas iš uždavinių - mažinti triukšmo lygį gimnazijoje. Šiandien, vasario 25 d., vyko 1-8, I-IV klasių rytmetis „Triukšmui - ne“, kurį organizavo vyresnieji mokiniai - projekto vykdytojai.

ESF projekto skatymo laboratorija veiklos tęsiasi.Vasario 25 d. po pamokų vyko informacinių technologijų mokymai Office 365, kuriuos vedė lektorė Virginija Navickienė, ITC metodininkė. Mokymuose dalyvavo visi tą dieną dirbę mokytojai, PUG pedagogės, pagalbos specialistai. Šie mokymai ir šios programos naudojimas  - tai galimybė rasti dar vieną kelią į pamokos tobulinimą ir mokinių pažangą.