Aktualijos

Padėkos vakaras „Sėkmės kaleidoskopas“

Į šventinį padėkos vakarą „Sėkmės kaleidoskopas“ rinkosi pakiliai nusiteikę mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, socialiniai partneriai ir svečiai. Vakaro metu buvo įteikta 17 nominacijų įvairių dalykų žinovams, padėkos mokiniams, turintiems pasiekimų vienoje ar kitoje srityje. Į sceną atsiimti nominacijų buvo kviečiami: E. Skužinskas (4 nominacijos), R. Klimaitė (2 nominacijos), M. Vaznytė, A. Gvazdauskas, I. Mačiulaitytė, D. Bružas, E. Blažys, E. Šlinkšytė, V. Trumpius, P. Povilaitis ir G. Selvenytė. Išrinktas geriausių sportininkų penketukas, į jį pateko K. Kulišauskaitė (nominuota „Gimnazijos sportininke“), D. Pocevičiūtė, G. Marcinkutė, G. Gricius ir O. Mickevičius. Padėka ir specialusis prizas už padarytą didžiausią pažangą per metus įteikti 6a klasės mokiniui Mariui Jokubauskui.

II-oje vakaro dalyje kaip ir kasmet įteikti ženkleliai  „Gimnazijos garbė 2019“ mokiniams, kurie mokosi labai gerais įvertinimais. Tokių mokinių šiemet 25! Tai – D. Petkevičiūtė, O. Kantautas, J. Jurevičiūtė, P. Povilaitis, T. Zazirskas, U. Baukytė,  D.  Vasiliauskaitė, A. Baltrušaitis, K. Baltrušaitis, S. Daunoraitė, M. Vaznytė, E. Vispolskytė, P. Liatukas, M. Selvenytė, P. Živatkauskas, V. Bytautas, E. Blažys, A. Gvazdauskas, V. Trumpius, E. Šlinkšytė, E. Skužinskas, R. Klimaitė, A. Lukošiūtė, A. Tamulevičiūtė ir V. Usinaitė.  Kai kurie vyriausieji mokiniai ženkleliais apdovanoti 8 –ąjį kartą. Kaip paskatinimas siekti tikslo, padėkos įteiktos  L. Damavičiūtei ir E. Mockutei, kurioms iki garbės ženklelio pritrūko tik vieno žingsnelio.

Direktorė už įvairius pasiekimus, veiklas ir bendradarbiavimą padėkojo mokytojams, darbuotojams, Tėvų komiteto nariams ir socialiniams partneriams. Gėlėmis apdovanoti Padėkos vakaro organizavimo grupės nariai, plojimais padėkota socialinei pedagogei R. Antanavičienei už  puikų scenarijų. Renginio pabaigoje padėkota gausiam būriui rėmėjų, kurių dėka, kasmet organizuojama ši šventė, įteikiamos piniginės premijos mokiniams ir dovanojamas koncertas. Šį kartą vakarą pabaigė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Giedrius Prunskus (baritonas) ir Kauno fortepijoninio trio narės Asta Krištaponienė (violončelė) ir Lina Krėpštaitė (fortepijonas).

 
Ankstesni įrašai


Vasario 18 dieną grupė gimnazijos atstovų dalyvavo respublikiniame diskusijų festivalyje Šiauliuose. 

Vasario 17 d. gimnazijos merginų komanda dalyvavo Lietuvos kaimo vietovių mokyklų sporto žaidynių tarpzoninėse tinklinio varžybose, kurios vyko Gataučiuose, Joniškio r. 

Jau antrus metus iš eilės Viduklės bendruomenė vasario 16 d. dalyvavo žygyje Viduklės miestelio gatvėmis. Žygeiviai keliaudami miestelio gatvėmis  į savo gretas sukvietė labai didelį būrį bendruomenės.  Žygio tikslas – nešti miesteliui žinią, kad mums labai svarbi Lietuvos laisvė, kad mes didžiuojamės būdami lietuviais. 

Vasario 14 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos salėje vyko Raseinių rajono pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkurso „Atvirukas Lietuvai“ apdovanojimai. Iš beveik 300 konkurse dalyvavusių vaikų laureatais tapo 4 mūsų gimnazijos mokiniai. Sveikiname mažuosius dailininkus Arielę, Tėją, Elingą ir kruopščiai siuvinėtus atvirukus kuriančią Aušrą. Džiaugiamės vaikų meniniais gebėjimais, piešti Lietuvą jiems lengva ir taip gera. 

Vasario 13 d. startavo projektas „Lyderių laikas 3“ Raseinių rajone. Šio projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Projekto metu kompetencijas tobulins švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės.