Aktualijos

Gimnazijos taryba skelbia fotografijų konkursą
Ankstesni įrašai


Vasario 25 dieną Europos socialinių fondų agentūroje konsultavomės dėl sėkmingo ES projekto "Skaitymo laboratorija" antrojo etapo įgyvendinimo. Kartu su projekto vadove iš agentūros Janina Bendinskiene aptarėme įvairius mus dominusius klausimus. 

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos III-IV klasių biologijos bendrojo kurso mokiniai aktyviai įsijungė į gimnazijos sveikatos ugdymo programą, kurios vienas iš uždavinių - mažinti triukšmo lygį gimnazijoje. Šiandien, vasario 25 d., vyko 1-8, I-IV klasių rytmetis „Triukšmui - ne“, kurį organizavo vyresnieji mokiniai - projekto vykdytojai.

ESF projekto skatymo laboratorija veiklos tęsiasi.Vasario 25 d. po pamokų vyko informacinių technologijų mokymai Office 365, kuriuos vedė lektorė Virginija Navickienė, ITC metodininkė. Mokymuose dalyvavo visi tą dieną dirbę mokytojai, PUG pedagogės, pagalbos specialistai. Šie mokymai ir šios programos naudojimas  - tai galimybė rasti dar vieną kelią į pamokos tobulinimą ir mokinių pažangą. 

Vasario 22 d.gimnazijos mokytojai praleido iš tiesų turiningai. Net 20 mokytojų, vasario mėnesį tobulinusių kvalifikaciją daugiau nei 25 renginiuose, pasidalijo patirtimi, įgytomis žiniomis, naujienomis. „Seminaras su savais lektoriais“ užtruko net 5 valandas. Daugiausiai buvo kalbama apie socialines emocines kompetencijas ir pamokos kokybę, kitokią, šiuolaikišką pamoką.  

Vasario 21 dieną gimnazijoje vyko supervizijų mokymai. Juos vedė psichologė Valija Šap.