Aktualijos

Dar kartą prisiminėme Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus

Lapkričio 28 dieną gimnazijoje lankėsi Raseinių r. Savivaldybės komanda, kuri kartu su administracija ir mokytojais dar kartą aptarė 2018 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Visi kartu pasidźiaugė sėkmėmis, kurių tikrai netrūksta tiek lyginant 2017 ir 2018 metų rezultatus, tiek lyginant gimnazijos mokinių pasiekimus su rajono savivaldybės mokyklų ir visų NMPP  dalyvavusių mokyklų mokinių tezultatais, tiek  lyginant tų pačių mokinių rezultatus, kai jie buvo testuojami 4 ar 6 klasėje. Išanalizavus rezultatus buvo išskirtos tobulintinos sritys, problemos ir jų pagrindimas bei numatytos priemonės mokinių pasiekimams gerinti. Svečiai pasidalino savo įžvalgomis, patarė į ką turėtume atkreipti dėmesį ir palinkėjo, kad ateityje mokinių pasiekimai tik gerėtų. 
Ankstesni įrašai


Jau penktus metus Elektronikos platintojų asociacija (EPA), bendradarbiaudama su Kauno technologijų universitetu (KTU), lapkričio 20 d.  organizavo Nacionalinę aplinkosaugos olimpiadą. Olimpiados organizatoriai kvietė 7-8 klasių moksleivius atstovauti savo mokyklą.

Paskelbti Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados rezultatai Jau keletą metų Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokiniai, vadovaujami  istorijos mokytojos metodininkės  Gintarės Tytmonienės ir socialinės pedagogės metodininkės Romenos Antanavičienės, dalyvauja šalies mokinių kraštotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“.  Šiais metais komanda parengė projektą  „Piliakalnio budinimas senosios baltų dvasios beieškant“.  Šis darbas pelnė trečiąją vietą.

 

Lapkričio 27 dieną gimnazijos pradinių klasių mokinių komanda dalyvavo kaimo vietovių BU mokyklų kvadrato varžybose. 

Lapkričio 26 d. gimnazijos Metodinė taryba organizavo konferenciją  „Vertinimo pokyčiai ugdymo procese“.  Pranešimus parengė kiekviena metodinė grupė. Išklausę pranešimus mokytojai daug diskutavo apie kaupiamąjį, formuojamąjį vertinimus, apie vertinimo įtaką mokymosi rezultatams bei mokymosi motyvacijai. 

2018-11-25 Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos jaunieji šauliai pagerbė Lietuvos laisvės kovotojus, paaukojusius gyvybę už Tėvynės laisvę. Renginys buvo tikrai įspūdingas – Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.