Aktualijos

Gimnazistų trečiokų edukacinė išvyka

Spalio 19 d. III ab klasių gimnazistų grupė dalyvavo kultūrinėje – pažintinėje išvykoje Kaune. Apsilankėme Kauno kolegijoje, kur turėjome galimybę susipažinti su kolegijos edukacinėmis erdvėmis, studijų programomis, išgirdome faktus, dėl ko vienokią ar kitokią programą verta rinktis. Vėliau apsilankėme Senojoje Kauno prezidentūroje, kur turėjome istorinę pamoką apie tris Lietuvos prezidentus: A.Smetoną, A.Stulginskį ir K. Grinių, apžvelgėme šimtą šio šimtmečio svarbiausių istorinių įvykių, kuriuos balsavimo būdu išrinko Lietuvos žmonės kaip svarbiausius. Vėliau kino teatre stebėjome filmą „Tarp pilkų debesų“, kur vėl išgyvenome tragiškus Lietuvos istorijos įvykius.
Ankstesni įrašai


Penktadienio darbo dieną visi pradinių klasių mokiniai pradėjo kartu. 

Spalio 19 d. per klasės rytmetį vyko Erasmus + projektų pristatymas 5-IV klasių mokiniams. Dalyviai  akcentavo šių projektų naudą jauno žmogaus gyvenime, supratimo formavime apie kitų šalių kultūrą ir vertybes.

Spalio 18 dieną 2 a  klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje, kuri vyko Viduklės miestelio bibliotekoje. Pamokos tema - ,,Atėję iš knygų“.

Ugdymo plėtotės centras spalio 16 d. pakvietė bendrojo ugdymo mokyklų gamtos mokslų mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginio tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.  

Spalio 18 dieną IV klasės mokiniai dalyvavo Jaunųjų literatūrologų akademijos 6- ojoje sesijoje Vilniaus universiteto Kauno fakultete. Sesijos tikslas – atskleisti, kaip lietuvių literatūroje vaizduojami vaikų ir tėvų santykiai. Paskaitą skaitė dr.  Mindaugas Grigaitis.