Aktualijos

54 laidos susitikimas

Tai 54-oji laida, kuri į mokyklinį suolą sugrįžo po 12 metų. Smagus, jautrus susitikimas prasidėjo prisiminimų pamoka, kurią vedė buvęs auklėtojas D. Baukys. Su įdomumu visi klausėsi kuo gyvuoja mokykla, prisiminė, kokie mokytojai  jiems dėstė. Visi liko sužavėti atsinaujinusia mokykla. Atėjome į savo mokyklą,  bet visiškai juos nepažįstame. Beveik viskas pakitę, gražu, tvarkinga. Ne vienas paminėjo, kad smagu lankytis tokioje šaunioje mūsų gimnazijoje. 
Ankstesni įrašai


Spalio 19 d. III ab klasių gimnazistų grupė dalyvavo kultūrinėje – pažintinėje išvykoje Kaune. Apsilankėme Kauno kolegijoje, kur turėjome galimybę susipažinti su kolegijos edukacinėmis erdvėmis, studijų programomis, išgirdome faktus, dėl ko vienokią ar kitokią programą verta rinktis. Vėliau apsilankėme Senojoje Kauno prezidentūroje, kur turėjome istorinę pamoką apie tris Lietuvos prezidentus: 

Penktadienio darbo dieną visi pradinių klasių mokiniai pradėjo kartu. 

Spalio 19 d. per klasės rytmetį vyko Erasmus + projektų pristatymas 5-IV klasių mokiniams. Dalyviai  akcentavo šių projektų naudą jauno žmogaus gyvenime, supratimo formavime apie kitų šalių kultūrą ir vertybes.

Spalio 18 dieną 2 a  klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje, kuri vyko Viduklės miestelio bibliotekoje. Pamokos tema - ,,Atėję iš knygų“.

Ugdymo plėtotės centras spalio 16 d. pakvietė bendrojo ugdymo mokyklų gamtos mokslų mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginio tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.