Aktualijos

#ESF.Projektas. ES fondo projektas gimnazijoje

Nuo 2017 metų gruodžio mėnesio gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Skaitymo laboratorija“ (09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas). Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projekto tikslas  - pagerinti 8 klasės mokinių skaitymo pasiekimus. Projekto idėja - įrengti skaitymo laboratoriją.  Skaitymo laboratorija - tai klasė, kurioje bus reikiama techninė ir programinė įranga,  kad mokiniai galėtų naudotis virtualia mokymosi aplinka kaip informacine sistema, skatinančia skaitymą. Skaitymo laboratorijoje dažniausiai pamokas ves lietuvių kalbos mokytojai, tačiau ja galės naudotis ir visi 5-7 klasėse dirbantys mokytojai. Naudojimuisi virtualiomis mokymosi aplinkomis kiekvienas 5-7 klasių mokinys susikurs elektroninį mokinio aplanką (skirtą mokinių įsitraukimui į skaitymo pasiekimų gerinimą, asmeninį tobulėjimą, refleksiją), kuriame bus jau sukurtos virtualios mokymosi aplinkos, tokios kaip elektroninės pratybos, grožinės bei programinės literatūros skaityklės, platformos, skirtos mokymuisi ir įsivertinimui, garsinių failų talpinimui, skaitymo pasiekimų testavimui ir įsivertinimui ir pan. Taip pat numatoma, kad specialiai šio projekto įgyvendinimui bus sukurtos (pagal parengtas mokytojų rekomendacijas) ir įsigytos tokios  kompiuterinės programos: „Mano žodynėlis“ (skirtas visų dalykų žodyno turtinimui), „Skaitymo  dienoraštis“ (kaupiamas perskaitytų knygų sąrašas, rašomos rekomendacijos), „Įsivertinimo bankas“ (kaupiami taškai, vadovaujantis sukurta skaitymo vertinimo ir įsivertinimo sistema).  Elektroniniame mokinio aplanke bus skyrius, kuriame visų dalykų mokytojai galės talpinti įvairias užduotis, jas peržiūrėti, vertinti. Naudodamiesi šia virtualia aplinka mokiniai ir mokytojai galės bendradarbiauti, keistis informacija. Skaitymo laboratorijoje dirbs skaitymo konsultantas.

Projektas įgyvendinamas kartu su partnere – Ariogalos gimnazija. 
Ankstesni įrašai


Šį sekmadienį, sausio 14 d., Viduklės jaunieji šauliai dalyvavo tradiciniame tarptautiniame  XXVII pagarbos bėgime „Gyvybės ir Mirties keliu“ 2018, Vilniuje. Šį renginį organizuoja Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija. Šiemet dalyvavo virš 8000 dalyvių. Renginys skirtas atminti sausio 13-osios aukas, ugdyti patriotiškumą.

#MEPALietuva. Gimnazijos viena pagrindinių vertybių yra tolerancija. Mokiniai domisi Lietuvos istorija bei joje gyvenančiomis tautinėmis mažumomis, jų kultūra.  Šia tema norėjosi gyvos istorijos pamokos.  Diskutavome apie Žydų tautos paplitimą Europos Sąjungos šalyse. Sausio 11 d. gimnazijoje svečiavosi IIIb klasės mokinės giminaitis Pap. Klanaitis. Jis gimnazistams papasakojo savo šeimos gyvenimo istoriją, kuri yra išsibarsčiusi po visą Europą.

2018-01-11 Viduklės jaunųjų šaulių būrelio vadovės Edita Baltrušaitienė ir Jurgita Parnarauskienė dalyvavo susitikime su Lietuvos šaulių sąjungos vadu  plk. ltn. Gintaru Koryzna. Vadas pasidžiaugė, kad dirbant su jaunaisiais šauliais, ugdomas patriotiškumas, kad populiarinama kario profesija. Taip pat buvo pasidžiaugta, kad vėliau, tapus tikraisiais šauliais, jauni žmonės įstoja į Karo akademiją, eina savanoriauti, tampa krašto apsaugos savanoriais. 

Baigėsi septintą kartą vykusi Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. Šios „Knygų Kalėdos" kvietė ne tik dovanoti, bet ir patiems ateiti į artimiausią biblioteką – tą, kurią vadiname savo biblioteka. Akcijos metu Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bibliotekai padovanota 60 naujų knygų!  

Beauštant sausio 13-osios rytui mūsų gimnazija ir Viduklės seniūnija Alf. Svarinsko aikštėje surengė akciją „Atmintis gyva, nes liudija...“. Susirinko gražus būrys moksleivių, mokytojų, vidukliškių. Aikštė nušvito žvakių liepsnelėmis, sumirgėjo miniatiūrinėmis trispalvėmis. Šį ankstyvą rytą Viduklėje darniai suskambo ir giedamas Lietuvos himnas.