Aktualijos

Narkotinių medžiagų tyrimo rezultatai

Mokslo metų pabaigoje UAB „Eurosec LT“ švedijos gamintojo Biosensor Aplications įrenginiu Biosens 600 gimnazijoje atliko narkotinių medžiagų tyrimą. Šis prietaisas plačiai  naudojamas policijos, sienos apsaugos, oro uostų ir kt. tarnybų visame pasaulyje.
Buvo paimti ir ištirti 7 mėginiai. Narkotikų pėdsakų ieškota mokinių dažniausiai liečiamose vietose: tualetuose, sporto salių persirengimo kambariuose, ant mokinių asmeninių spintelių paviršių, ant lauko durų, susibūrimų vietose ant liečiamų plokštumų.
Mūsų gimnazijoje narkotinių medžiagų pėdsakų nerasta.
Nepaisant nerastų pėdsakų, ir toliau planuosime bei įgyvendinsime psichotropinių medžiagų prevencijos ir intervencijos priemones.
 Pagal įmonės jau 2 metus atliekamų tyrimų statistiką iš 18 Lietuvos miestų ir rajonų tirtų ugdymo įstaigų apie 48 proc. mokyklų rasta narkotinių medžiagų pėdsakų (Raseinių rajone – apie 43 proc.). Lietuvoje vidutiniškai apie 10 proc. tiriamų mėginių būna teigiami (Raseinių rajone – apie 12 proc.). 

 
Ankstesni įrašai


Gimnazijos Tėvų komitetas buvo paskelbęs 2016-2017 m. m. Šauniausios klasės konkursą. Jo tikslai:
•  Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį mokyklos gyvenime, suaktyvinti klasių bendruomenes, stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir talentingus mokinius.
•  Didinti  mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti pamokų lankomumą.
 

Birželio 16-18 dienomis grupė mūsų gimnazijos mokytojų ir kitų bendruomenės narių vyko į kelionę po šiauriną Lenkiją. Pirmiausia buvo atiduota duoklė istorijai - aplankytas Vilko guolis (Hitlerio bunkeris), Žalgirio mūšio vieta - Griunvaldas. Po toŠv. Lipkos vienuolyne keliauninkai klausėsi „šokančių“ vargonų, pasivaikščiojo Olšteino senamiesčiu.

Europos socialinio fondo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal priemonę  „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ . Mūsų gimnazijos komanda paraiškos parengimui ir projekto įgyvendinimui pasikvietė partnerius – Ariogalos gimnaziją. 

Gegužės 13 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko konferencija „Tarpžinybinis bendradarbiavimas – būdas siekti geresnės vaikų sveikatos“. Konferencijos organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradėjo naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.  Juo siekiama tvarių vadovavimo, ugdymo ir bendravimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiant ir mokinius, ir mokytojus, ir mokyklų vadovus. Projekto metu bus remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.