Naujienos

Baigiantis gegužei ir mokslo metams 3a klasės mokiniai lankėsi  Rumšiškėse. Lietuvos liaudies buities muziejuje  apžiūrėjo senąsias sodybas, užsuko į senovės lietuvių miestelį, aplankė turgų, paštą, mokyklą. 

Gegužės 23 d. IIab klasės mokiniai vyko į STEAM centrą, esantį Šiauliuose atlikti fizikos tiriamąjį darbą „Optinis liežuvis”. Tiriamasis darbas – tai mokymo proceso organizavimas, kai mokiniai susipažįsta su pagrindiniais tyrimo metodais, kelia tikslus, hipotezes, jas tikrina, įgyja įgūdžių savarankiškai tyrinėti gamtos reiškinius. 

2a klasės mokiniai vyko į Palangą. Pirmiausiai Palangoje apsilankė Iliuzijų name „EUREKA“, kuriame įdomu viskas – net ir mokytis! Antrokai dalyvavo edukacijoje „Jaunieji mokslininkai“. 

Gegužės 25 d. 8-III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo žaismingoje kultūrinėje edukacinėje programoje „Japonijos kultūra ir technologijos“, kurią vykdė VšĮ Robotikos studija. 

Gegužės 24 d. filologo Simono Stanevičiaus tėviškė Kanopėnų kaime žydėjo ne tik prie namo augančių alyvų ar prie vartelių pabirusių žemuogių žiedais, bet ir Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos „Mamų klubo“ narių, mokinių, būrelio vidukliškių šypsenomis

Gegužės 24 d. gimnazijoje lankėsi Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė. Viešnia su mokiniais kalbėjosi svarbiais jaunimui klausimais: savanorystė, užimtumas, projektinė veikla, jaunimo organizacijos. Diskusijos metu gimnazijos mokiniai išsakė problemas, kurias jie mato. 

Gegužės 19 dieną Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3 - 4 klasių mokinių konkursas „Žynys“, kurį organizavo kaimyninių Viduklės Simono Stanevičiaus ir Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijų pradinių klasių mokytojos metodininkės Edita Lukošienė, Silva Vitauskienė, Virginija Ralienė ir mokytoja ekspertė Raigeda Buzienė. 

2019 metais Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje startavęs Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas „Augu aktyviai judėdamas“ baigėsi. Gegužės 23 d. organizuotas finalinis baigiamasis projekto renginys, kuriame dalyvavo gausus  būrys 6-11 metų vaikų. 

Penktadienį gimnazistas Povilas Šležas dalyvavo konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ finale.  Domėtis Lietuvos gynybos ir saugumo politika, Lietuvos kariuomene, jos istorija, svarbiausiais įvykiais, įtakingiausiomis asmenybėmis nėra lengva. 

Gegužės 20 dieną gimnazija „pasipildė“ naujais mokytojais ir vadovais. Tiesa, pasipildymas buvo laikinas, nes Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokytojai ir vadovai atvyko į trumpalaikę stažuotę mūsų gimnazijoje. Stažuotės tikslas - plėsti bendradarbiavimo ryšius, dalintis patirtimi planuojant ir organizuojant šiuolaikiškas pamokas bei įkuriant, atnaujinant ugdomąsias apinkas.  

2022-ieji metai Viduklės Simono Stanevičiaus  gimnazijai yra jubiliejiniai:

 

Gegužės 18 d. gimnazijos Iab klasių mokiniai vyko į Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centrą, kuriame vyko geografijos pamoka. Rezervato vyresnysis reindžeris Saulius Bartminas lankytojų centre supažindino mokinius su  gausybe gamtos eksponatų, pasakojančių apie rezervato gamtos vertybes. 

Gegužės 17 dieną gimnazijoje vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Jame dalyvavo Raseinių r. savivaldybės meras A. Bautronis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja M. Lukoševičienė, skyriaus vyr. specialistai: A. Pagarauskaitė, J. Tamošaitis, D. Vizbarienė ir L. Stulgienė. M

„Kūrybos žiedai“ Betygaloje

Kiekvienas pavasario mėnuo papildo vienas kitą atgimstančia gamta, nuostabiais garsais, paukščių giesmėmis, prasiskleidusiais skirtingais žiedais. Gegužės 17 diena pradinių klasių mokiniams sužydėjo „Kūrybos žiedais“ Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazijoje. Mokinės, tapusios architektėmis, bendraudamos ir bendradarbiaudamos,  projektavo ir statė namus. Išsiskirdami vieni kitiems linkėjome šiltos vasaros ir gerų atostogų.