Ugdymo karjerai paslaugas teikia

Darbo turinys                                        

Laikas  

Vieta

Atsakingas asmuo

Ugdymas karjerai karjeros informavimas ir konsultavimas

Antradienis - ketvirtadienis

12.30 -16.30

Kabinetas Nr.34

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Jonaitienė

Karjeros tyrimas, konsultavimas, informavimas

Pirmadienis - antradienis

13.00 -15.00

Kabinetas Nr.34

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audra Samienė

Karjeros informavimas (panaudojant UKC esančią medžiagą, IT)

Pirmadienis - antradienis

08.00 -12.00
12.30 -16.00

Biblioteka 

Bibliotekininkė Lina Pocienė

Karjeros informavimas ir konsultavimas

Antradienis- ketvirtadienis

12.00 -14.30

Kabinetas Nr.44

Socialinė pedagogė Romena Antanavičienė

Karjeros informavimas    

Sutartu laiku

Sutartoje vietoje

Kiti karjeros paslaugų teikimo darbo grupės nariai

Karjeros informavimas ugdymas karjerai

Pagal klasės auklėtojo veiklos planą

-

Klasių auklėtojai

Ugdymas karjerai                                            

Pagal ugdymo planą ir programą

-

Dalykų mokytojai

 

 

Atnaujinta: 2018-10-16