Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2020 rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites, 5–III gimnazijos klasių mokiniai mokosi 37savaites,

IV gimnazijos klasių mokiniai mokosi 33 savaites

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 9 d.,

5–III klasių mokiniai – birželio 23 d.

IV – klasių mokiniai – gegužės 24 d.

                     

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d.;

žiemos atostogos  – nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 6 d. iki balandžio 9 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 9 d. iki rugpjūčio 31 d.;

5–III klasių mokiniams – nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 31 d.                    

Pusmečių datos:

1–IV klasėse – pirmas pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-31;

1–4 klasėse – antras pusmetis 2021-02-01 – 2021-06-09;        

5–III klasėse – antras pusmetis 2021-02-01 – 2021-06-23;

IV klasėse – antras pusmetis  2021-02-01 – 2021-05-24

   

 

Atnaujinta: 2021-02-03