Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija kurią sudaro  5 mokytojai, renkami mokytojų tarybos posėdyje. 5 mokiniai, renkami mokinių taryboje. 5 mokinių tėvai, kurie renkami visuotinio tėvų susirinkimo metu. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

2019  metų gimnazijos tarybos sudėtis

Gimnazijos tarybos pirmininkė Audra Samienė

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jurgita Liatukienė

Sekretorė Zita Kačiušienė  

Nariai

Rasa Mažeikienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Tomas Kantautas Istorijos vyresnysis mokytojas
Danutė Vykertaitė Matematikos mokytoja metodininkė
Arūnas Baltrušaitis Tėvų atstovas
Živilė Bružienė Tėvų atstovė
Jūratė Trumpienė Tėvų atstovė, tėvų komiteto narė
Diana Alarbied-Majevskaja Tėvų atstovė, tėvų komiteto narė
Simas Kačiušis IVa klasės mokinys
Justas Sirvydas IIIa klasės mokinys
Viktorija Usinaitė IVb klasės mokinė
Sandra Šadulskytė IVb klasės mokinė
Eglė Šlinkšytė IIIa klasės mokinė

 

Atnaujinta: 2019-01-08