Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija kurią sudaro  5 mokytojai, renkami mokytojų tarybos posėdyje. 5 mokiniai, renkami mokinių taryboje. 5 mokinių tėvai, kurie renkami visuotinio tėvų susirinkimo metu. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

2021-2022  metų gimnazijos tarybos sudėtis

Gimnazijos tarybos pirmininkė Audra Samienė

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja Rosita Narbutaitė

Sekretorė Gintarė Tytmonienė   

Nariai

Edtia Kliknienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Loreta Urbonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irena Petkienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Vanda Vasiliauskienė Tėvų atstovas
Tomas Braniauskas Tėvų atstovas
Rita Lukauskienė Tėvų atstovė
Jūratė Mėlinienė Tėvų atstovė
Monika Vaznytė Ib klasės mokinė
Neda Baukytė Ia klasės mokinė
Eva Laurinavičiūtė IIa klasės mokinė
Eva Petroševičiūtė IIa klasės mokinė
Augustina Povilaitytė IIa klasės mokinė

 

Atnaujinta: 2021-03-16