Mokytojai

Silva Vitauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Raigeda Buzienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė

Ingrida Račickienė,  pradinių klasių mokytoja ekspertė

Irena Petkienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Zita Kačiušienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Edita Lukošienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Edita Kliknienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Janina Juodienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Indrė Jokūbauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

Laimutė Jaščepaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ona Jociūtė, lietuvių kalbos mokytoja

Audra Butkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Sima Trakšelienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Akvilė Blažytė, anglų kalbos mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Kristina Budrikienė, technologijų mokytoja metodininkė

Valda Petrokienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Donatas Baukys, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Daura Giedraitienė, dailės mokytoja metodininkė

Juozapas Juščius, muzikos vyresnysis mokytojas

Jolita Čiuprovienė, muzikos  mokytoja metodinninkė

Edita Baltrušaitienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

Gintarė Tytmonienė, istorijos mokytoja metodininkė

Danutė Vykertaitė, matematikos mokytoja metodininkė

Zita Karpinienė, matematikos vyresnioji mokytoja, ugdymo karjerai mokytoja

Tomas Kantautas, istorijos vyresnysis mokytojas

Virginija Petrošienė, biologijos mokytoja metodininkė

Odeta Lukauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja

Vilma Jokubauskienė, geografijos mokytoja ekspertė

Audra Samienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Lilija Jurkienė, informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja

Ingrida Urbutienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Loreta Pedžienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Genovaitė Unikauskienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rasa Matevičienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Justina Zaleckienė, chemijos vyresnioji mokytoja

Danguolė Viršilienė, chemijos vyresnioji mokytoja

Stasė Kuodienė, logopedė metodininkė

Inga Bertašienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė metodininkė

Aurelija Balčiūnienė, šokio vyresnioji mokytoja

Simonas Kilius, muzikos mokytojas

Rasa Usinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Reda Blinkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Regina Morkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Laima Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Diana Gliaudienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jolita Piatkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vytautė Garbaliauskaitė, vyresnioji socialinė pedagogė

Vida Babonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolita Petrokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Gražina Juozapaitytė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Erika Karpienė, logopedė metodininkė

 

Atnaujinta: 2021-11-22