Mokiniai

2021-2022 mokslo metais gimnazijoje mokosi 500 vaikų/mokinių

IUG „Boružiukai“ - 23 vaikai, grupės auklėtoja Reda Binkienė

IUG „Nykštukai“ - 19 vaikų, grupės auklėtoja  Diana Gliaudienė

IUG „Paukščiukai“ - 22 vaikai, grupės auklėtoja Regina Morkuvienė

Nuotolinio IUG „Pelėdžiukai“ - 17 vaikų, grupės auklėtoja Rasa Usinienė

IUG „Spalviukai“ - 19 vaikų, grupės auklėtoja Jolita Piatkienė

IUG „Žirniukai“ - 18 vaikų, grupės auklėtoja Jolita Petrokienė

PUG „Bitutės“ - 15 vaikų, grupės auklėtoja, Ingrida Urbutienė

PUG „Smalsučiai“ - 15 vaikų, grupės auklėtoja Rasa Matevičienė

1a klasė - 19 mokinių,  klasės auklėtoja Zita Kačiušienė 

1b klasė - 18 mokinių, klasės auklėtoja Silva Vitauskienė

2a klasė - 14 mokinių, klasės auklėtoja Raigeda Buzienė

2b klasė - 16 mokinių, klasės auklėtoja Edita Kliknienė

3a klasė - 15 mokinių, klasės auklėtoja Ingrida Račickienė

3b klasė - 15 mokinių, klasės auklėtoja Irena Petkienė

4a klasė- 15 mokinių, klasės auklėtoja Edita Lukošienė

4b klasė- 15 mokinių, klasės auklėtoja Janina Juodienė

5a klasė - 16 mokinių, klasės auklėtoja Indrė Jokūbauskienė

5b klasė - 16 mokinių, klasės auklėtoja Gintarė Tytmonienė

6a klasė - 25 mokiniai, klasės auklėtoja Danutės Vyertaitė

7a klasė - 25 mokiniai, klasės auklėtoja Zita Karpinienė

8a klasė - 22 mokiniai, klasės auklėtoja Valda Petrokienė 

Ia klasė - 19 mokinių, klasės auklėtoja Valda Petrokienė  

Ib klasė - 16 mokinių, klasės auklėtoja Zita Karpinienė       

IIa klasė - 17 mokinių, klasės auklėtoja Jurgita Parnarauskienė

IIb klasė - 18 mokinių, klasės auklėtoja Edita Baltrušaitienė

IIIa klasė - 21  mokinys, klasės auklėtoja Renata Bučinskė

IVa klasė - 30 mokinių, klasės auklėtojas Donatas Baukys

 

 

 

Atnaujinta: 2021-11-22