Viešieji pirkimai

Sudarytos sutartys

Skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį
skelbimas-nr-3-rangos-sutartis.doc

Skelbimai

Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas
Skelbimas apie sudarytą paslaugų pirkimo sutartį
Skelbimas apie pradedamą maitinimo paslaugos pirkimą
Skelbimas dėl katilinės rekonstravimo, finansuojamo iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projekto audito paslaugų pirkimo
Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį
Skelbimas patalpų atnaujinimo darbai
3skelbimas.doc
skelbimas-nr-2.doc
skelbimas-nr-1-1.doc
skelbimas-nr2.doc

Taisyklės

Gimnazijos 2017 m. pirkimų planas
Viešųjų pirkimų taisyklės
Supaprastintos pirkimo taisyklės

 

Atnaujinta: 2015-11-28