Laisvos darbo vietos

 
Skelbiama atranka į laisvas darbo vietas
1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo
2. Logopedo
3. Pradinių klasių mokytojo 
 
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklė, Raseinių r.
 
1. Darbo aprašymas: 
1.1. Darbo krūvis: 1 etatas.
1.2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
1.3. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo, kvalifikacijos.
1.4. Darbo pradžia 2020-09-01
 
2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1. Aukštasis universitetinis  išsilavinimas.
2.2. Mokytojo profesinė kvalifikacija.
2.3. Technologinio raštingumo pagrindai, atitinkantys visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį, nurodytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarte.
2.4. Edukacinė IKT taikymo kompetencija.
 
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
3.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3.3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us) ir šių dokumentų kopijas.
3.4. Gyvenimo aprašymą.
3.5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
3.6. Technologinio kompiuterinio  raštingumo pagrindus patvirtinančio dokumento kopija.
3.7. Edukacinę IKT taikymo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopija.
3.8. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
3.9. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų. 
3.10. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai. 
3.11. Dokumentai priimami iki 2020-06-30 d. 15 val. el. paštu viduklesgimnazija@raseiniai.lt
 
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
 
Direktorė Danutė Janukienė
2020 m. birželio 1 d. 
Atnaujinta: 2020-06-01