Veiklos dokumentai

Priėmimo į gimnaziją dokumentai

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į gimnaziją
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas
Asmenų priėmimo į gimnaziją tvarka

Nuostatai

Tėvų komiteto veiklos nuostatai
Gimnazijos nuostatai

Tvarkos 

11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis
6-10 metų vaikų valgiaraštis
4-7 metų vaikų valgiaraštis
Vidaus darbo tvarka
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Planai

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2018-2020 metų strateginis planas
2018 metų Gimnazijos tarybos veiklos planas
2018 metų gimnazijos veiklos planas

Korupcijos prevencija

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa