Veiklos dokumentai

Priėmimo į gimnaziją dokumentai

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į gimnaziją
Asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas
Asmenų priėmimo į gimnaziją tvarka

Nuostatai

Tėvų komiteto veiklos nuostatai
Gimnazijos nuostatai

Tvarkos 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Planai

2018 metų Gimnazijos tarybos veiklos planas
2018 metų gimnazijos veiklos planas
Strateginis planas

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo gimnazijoje darbo grupė
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa