Darbo užmokestis

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS

NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketv. (Eur)

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius 2017m. II ketv. (Eur)

Darbuotojų skaičius

2017 m. III ketv. (Eur)

Darbuotojų skaičius

2017 m. IV ketv. (Eur)

Direktorius

1 -

1

1 -

1

-

1

-

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 1055

2

2 1153

2

1145

2

1155

Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

2 699

-

2 672

2

682

2

699

Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

20 892

-

16 814

18

 

887

 

18

892

Vyresnysis  mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

12 651

-

13 636

11

643

9

651

Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

4 411

-

4 495

3

409

2

411

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

4 626

4,25

4 623

4

626

4

626

Bibliotekininkas

2 458

2

2 446

2

458

3

337

Mokytojo padėjėjas

3 212

1,5

3 212

3

458

3

212

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2 327

1

2 285

2

290

2

327

Ūkvedys 

1 -

1

1 -

1

-

1

-

Sekretorius

1 -

1

1 -

1

-

1

-

Inžinierius-kompiuterininkas

1 -

1

1 -

1

-

1

-

Vairuotojas

2 460

2

2 460

2

425

2

425

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

11 363

10,5

11 363

11

363

11

363

Duomenų bazių administratorius

2 48

0,25

2 46

2

48

2

48

Vadovaujantis bendraisiais reikalavimais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu,  esant vienam etatui  darbo užmokestis neskelbiamas. 

Atnaujinta: 2018-02-09