Darbo užmokestis

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS

NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

suma eurais

darbuotojui

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv.

suma eurais

darbuotojui

Direktorius

1 -

1

1 -

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 1053

2

2 1155

Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

2 652

-

2 638

Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

20 768

-

20 793

Vyresnysis  mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

13 664

-

13 668

Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

5 429

-

5 452

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

4 645

4,25

4,25 793

Bibliotekininkas

3 358

2

3 365

Mokytojo padėjėjas

3 212

1,5

3 212

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2 327

1

2 332

Ūkvedys 

1 -

1

1 -

Sekretorius

1 -

1

1 -

Inžinierius-kompiuterininkas

1 -

1

1 -

Vairuotojas

2 657

2

2 667

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

11 363

10,5

11 382

Duomenų bazių administratorius

2 44

0,25

2 52

Vadovaujantis bendraisiais reikalavimais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu,  esant vienam etatui  darbo užmokestis neskelbiamas. 

Atnaujinta: 2018-04-18