Aktualijos

Šią savaitę mūsų gimnazijoje organizuojamos įvairios patyriminės  veiklos. Mokiniai, pasirinkę vieną ar kitą sritį, dalyvauja  užsiėmimuose, atlieka skirtingas  užduotis gimnazijoje arba už jos ribų. Mes, jaunųjų žurnalistų klubo narės, turėjome galimybę susitikti su mūsų rajono žurnalistu Pranu Laurinavičiumi.

Anglų kalbos mokytojos Sima Trakšelienė ir Jurgita Parnarauskienė, kartu su 5-II klasių mokiniais,  įgyvendina patyriminio ugdymo projektą  „Vaidinu, nes (ne)moku vaidinti“.  Projekto tikslas – lavinti mokinių kūrybiškumą ir anglų kalbos įgūdžius.

Net 31 6-III klasių mokinys pasirinko patyriminio ugdymo programą „Eksperimentinė virtuvė“. Pirmą dieną susipažinome tarpusavyje, pasitardami sukūrėme grupės taisykles, ieškojome internete filmukų apie eksperimentus virtuvėje ir juos pristatėme draugams, grupelėse kūrėme pasakas, žaidėme įvairius žaidimus anglų kalba. 

Paskutinę šių mokslo metų savaitę gimnazijoje vyksta „Patyriminis ugdymas“. Tikybos vyresnioji mokytoja Edita Baltrušaitienė ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Audra Butkienė su 18 mokinių (5 - III klasių) nagrinėja „Katalikų ir stačiatikių Velykų šventės ypatumus“. Veikla vyksta sklandžiai. Buvo peržiūrėti, išnagrinėti ir aptarti filmai šia tema. 

Taip skambiai būtų galima pavadinti tai, kas šią savaitę vyksta mūsų – Viduklės Simono Stanevičiaus  gimnazijoje. 
Prailginti mokslo metai kėlė, kelia ir dar ilgai kels daug įvairių diskusijų: nuo pasipiktinimo, gailėjimo iki džiaugsmo, kad bent keletą savaičių ilgiau mokiniai bus užimti.

Paskutiniąją mokslo metų savaitę mokiniai dalyvauja patyriminėje veikloje. Projektą  „Pažink savo gyvenamos aplinkos natūraliąją augaliją“ pasirinkę 6 ir 8 klasių mokiniai tyrinėja augalus Molavėnų piliakalnyje, Jūkainių rekreaciniame parke, gimnazijos teritorijoje. Jiems pažinti augalus padeda mokytojai: 

Liepos mėn. pabaigoje dalis Lietuvos mokytojų vyks į stažuotę Yad Vashem institucijoje – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje Izraelyje. Organizatoriai - Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti .

LR Seimo narės Vidos Ačienės iniciatyva Raseinių rajone po kelių metų subujos lietuvių liaudies dainose apdainuoti medžiai: eglės, liepos, pušys, sedulos, šermukšniai. Kiekvieną pavasarį nuostabiais žiedais akį džiugins alyvos, jazminai, putinai. Birželio 8 d. vyko baigiamasis projekto „Lietuvių liaudies dainose apdainuotų medžių gojelis“ renginys 

Birželio 7 dienos popietę mūsų gimnazijoje  vyko dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida“.  Šiltai sutikti ir pasveikinti gimnazijos direktorės D. Janukienės mokytojai lankėsi naujai įrengtame tikybos kabinete. 

Birželio 6 d. didelis būrys stovyklos „Gamtos bičiuliai“ dalyvių vyko į ekskursiją, į „Delfinariumą“ ir „Jūrų muziejų“. Iš pat pradžių stovyklautojai buvo puikiai nusiteikę kelionei. Kadangi būrys tikrai gausus, vaikai buvo suskirstyti mažomis komandomis, vyresnieji išrinkti vadovais. 

 

Nuo birželio 4 iki 8 dienos  gimnazijoje stovyklauja  40 mokinių.  Stovyklos tikslas – pažinti gyvūnus, sužinoti apie jų priežiūrą, gyvenimo būdą, globą. Mokiniai jau pabuvojo Kelmės r.  Pabariukų km. esančioje sodyboje „Gaja“, kurioje įrengtas mini zoo sodas.

Mūsų gimnazijos antrokai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Gandrus pasitinkant“. Mokiniai stebėjo parskrendančius gandrus, domėjosi, kur šie paukščiai mėgsta įsikurti, ir visa tai pavaizdavo savo piešiniuose.

Gegužės 29 d. gimnazijos pramogų salė mirgėjo pasipuošusių  priešmokyklinukų, jų tėvelių, brolių, sesių, juos mokiusių mokytojų ir geros nuotaikos spalvomis. Vaikai, pražydusioje gėlėmis scenoje, visiems dovanojo eilėraštukus ir daineles, kviesdami į tikrą „Vasaros spalvų karalystę“. 

8b klasė kartu su auklėtoju Donatu Baukiu išsiruošė į kelionę. Šįkart mes nutarėme praleisti naktį Dubysos regioniniame parke.  Atvykę nustebome, kad prie Dubysos poilsiausime vieni. Pasistatę palapines, įsikūrę stovyklavietę, aplankėme pažintinį taką, Dubysos piliakalnį.