Aktualijos

LIONS QUEST „Raktai į sėkmę" gimnazijoje

Sausio 6-7 dienomis 20 gimnazijos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų dalyvavo mokymuose kaip diegti socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programą LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę" gimnazijos I-IV klasėse. Seminaro metu mokytojai praplėtė žinias apie socialinį emocinį ugdymą,  5 svarbiausias SEU kompetencijas, susipažino su programa „Raktai į sėkmę“. Daugelį veiklų išbandė praktiškai: atliko užduotis Blinstrubiškių socialinės globos namuose, Viduklės darželyje, Vaikų užimtumo centre ir Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje; planavo ir pristatė pamokas/veiklas įvairiomis temomis, dirbo grupėse. Ši programa bus integruojama į klasės auklėtojų veiklas ir į dalykų pamokas, pritaikoma gimnazijoje ir už jos ribų. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie bus vykdomi kiekvienais metais ir integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą). Programos metu bus ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, mokymasis tarnaujant, aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai, problemų sprendimas, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, santykių stiprinimas, dėkingumas šeimai, tikslų iškėlimas. Skatinamos vertybės: savidrausmė, sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, pagarba sau ir kitiems, gerumas, įsipareigojimai šeimai, atsakingumas, sąžiningumas, drąsa, pagalba kitiems.
Ankstesni įrašai


Sausio 8 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas Linartas Kiškis. Sveikatos rytmečio metu (mokinių saugumas viena iš sveikatinimo temų),  pradinių klasių mokiniai, kartu su svečiu, prisiminė, pakartojo kelių eismo taisykles. Kiekvienas mokinys dovanų gavo atšvaitą, o 2 klasės mokiniai dar ir knygutes apie kelių eismo taisykles. 

Gimnazijoje startuoja 2019 metais parengtas, Sporto rėmimo fondo finansuotas, fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Augu aktyviai judėdamas“. 

2019  metų gruodžio 19 d. gimnazijoje vyko jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacija. Šiandien mes jau esame akredituota šios organizacijos narė.  Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas – pirmiausiai užtikrinti kokybišką ir jaunimui atvirą savanorišką veiklą. 

Puiki naujiena gimnaziją pasiekė baigiantis 2019 metams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visi priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai gaus nemokamą maitinimą. 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje gruodžio 27 d. vyko aštuntoji mokslinė-praktinė konferencija „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas“, subūrusi daugiau nei 200 dalyvių. Konferencijoje dalyvavo 4 gimnazijos mokytojai.