Aktualijos

Ištirta gimnazijos įtraukiojo ugdymo situacija

Gimnazijoje atliktas tyrimas „ĮTRAUKIOJO UGDYMO SITUACIJA MOKYKLOJE“, kurio tikslas – atlikti gimnazijos, dalyvaujančios projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, situacijos matavimą, apimantį visas tris įtraukiojo ugdymo dimensijas: politiką, kultūrą ir praktiką. Tyrimo paskirtis: įtraukiojo ugdymo raiškos matavimo rezultatų analizė gimnazijos bendruomenei leis, remiantis mokinių, jų tėvų ir mokytojų nuomone, įvertinti situaciją ir sudarys pagrindą priimti sprendimus kuriant ir įgyvendinant pokyčių projektus. Tyrimas atliktas vykdant projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Projekte vadovaujamasi nuostata, kad įtraukusis ugdymas – tai kiekvieno besimokančiojo poreikius atliepiantis ugdymas, o įtraukiuoju ugdymu besiremianti mokykla – tai mokykla, kurioje gera ir sekasi kiekvienam vaikui. Projektu siekiama: įtraukiojo ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui bei nuolatinės jo /jos mokymosi pažangos; geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos; motyvuotų ir kompetentingų mokytojų; gerai valdomos ir tvarkomos gimnazijos saugios ir palankios mokymosi aplinkos bei gimnazijos kultūros; stiprios gimnazijos bendruomenės.

Dėkojame visiems mokiniams,  tėveliams, mokytojams, atsakiusiems į anketos klausimus, projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ ir tyrėjų komandai. Džiaugiamės tyrimo rezultatais, kurie yra pakankamai aukšti ir beveik visais atvejais aukštesni už kitų 13 šalies mokyklų dalyvaujančių projekte. Tuo pačiu jie padės mūsų gimnazijai tobulinti veiklą, planuoti ir įgyvendinti pokyčius. 
Ankstesni įrašai


Rugsėjo 14-osios vakarą, 19 val. 18 min. Raseinių Maironio parke, prie Maironio paminklo suskambo jau tradicija tapusi, „Šatrijos“ choro inicijuota ir giedama  „Lietuva brangi“. Prie šios puikios pilietinės iniciatyvos prisijungė mūsų gimnazija: administracija, daugiau nei pusšimtis mokinių, gausus būrys mokytojų. 

Šiandien bibliotekoje išskirtinė diena. Paklausite - kodėl? O todėl, kad skaitytojų sąrašus papildė patys mažiausieji mokinukai - pirmokėliai. Mažieji rinkosi knygeles, jas vartė, džiaugėsi perskaitę vieną ar kitą žodį pavadinime, grožėjosi iliustracijomis.

Rugsėjo 13-osios rytą Ia klasės mokiniai  turėjo šiek tiek neįprastą klasės valandėlę, ją vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Kučinskaitė. Valandėlės metu kalbėjome gan skaudžia tema – apie savižudybes.  Atsakėme į užduotus  klausimus ir, pažiūrėję gan jautrų filmuką, iš spalvoto popieriaus kirpome savo rankas. Ant jų rašėme paprasčiausias mintis - ,,kodėl man gera gyventi?“. Aišku, priežasčių buvo daugybė, ir visi esame tikri, jog gyventi gera!

Tėveliams, išleidžiantiems pirmoką į mokyklą, kyla labai daug įvairiausių klausimų. Jiems rūpi jo vaiko ugdymas, vertinimas, taisyklės, įvairios klasės ir popamokinės veiklos, maitinimas, mokinių vežiojimas ir kt...  Todėl rugsėjo 8 dieną 1b klasės mokinių tėveliai susirinko į pirmąjį klasės tėvų susirinkimą, kuriame kartu su klasės auklėtoja Silva Vitauskiene visa tai ir aptarė.

Rugsėjo 7 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas, Jaunųjų šaulių būrelio vadovas, Ariogalos 209-osios šaulių  kuopos vadas Andrius Bautronis. Kartu atvyko ir jaunųjų šaulių atstovai. Susitikimo metu buvo pristatyta Šaulių sąjungos veikla, tikslai ir uždaviniai. Buvo kalbama apie  jaunųjų šaulių ekipuotę, aprangą, veiklą ir patriotiškumo sampratą. Tai puikus startas pradedant Šaulių būrelio veiklą mūsų gimnazijoje.