Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2018 rugsėjo 3 d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites, 5–III gimnazijos klasių mokiniai mokosi 37savaites,

IV gimnazijos klasių mokiniai mokosi 33 savaites

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 7 d.,

5–III klasių mokiniai – birželio 21 d.

IV – klasių mokiniai – gegužės 24 d.

                     

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 29 d. iki lapkričio 2 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 2 d.;

žiemos atostogos  – nuo vasario 18 d. iki vasario 22 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 23 d. iki balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 8 d. iki rugpjūčio 31 d.;

5–III klasių mokiniams – nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.                    

Pusmečių datos:

1–IV klasėse – pirmas pusmetis 2018-09-03 – 2019-02-01;

1–4 klasėse – antras pusmetis 2019-02-01 – 2019-05-31;        

5–III klasėse – antras pusmetis 2019-02-01 – 2019-06-15;

IV klasėse – antras pusmetis  2019-02-01 – 2019-06-24

   

 

Atnaujinta: 2018-10-16