Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2015 rugsėjo 1 d.

1–5 klasių mokiniai mokosi 32 savaites, 6–8 klasių mokiniai mokosi 34 savaites,

besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 640 valandų.

 

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–5 klasių – gegužės 31 d.,

6–8 klasių mokiniai – birželio 3 d.

                     

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 28 d. iki sausio 8 d.;

žiemos atostogos 6–8 kl. – vasario 15 d.;

pavasario (Velykų) – nuo kovo 21 d. iki kovo 25 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–5 klasių – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;

6–8 klasių mokiniams – nuo birželio 6 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Papildomos atostogos moksleiviams skiriamos:

PUG ir 1–5 kl. nuo 2016 m. vasario 15 d. iki vasario 22 d. ir nuo balandžio 25 d. iki balandžio 29 d.

                     

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2015-09-01 – 2016-01-22;

1–5 klasėse – antras pusmetis 2016-01-25 – 2016-05-31;        

6–8 klasėse – antras pusmetis 2016-01-25 – 2016-06-03.

   

 

Atnaujinta: 2015-10-20