Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija kurią sudaro  5 mokytojai, renkami mokytojų tarybos posėdyje. 5 mokiniai, renkami mokinių taryboje. 5 mokinių tėvai, kurie renkami visuotinio tėvų susirinkimo metu. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

2019  metų gimnazijos tarybos sudėtis

Gimnazijos tarybos pirmininkė Audra Samienė

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja Živilė Bružienė

Sekretorė Gintarė Tytmonienė   

Nariai

Audra Butkienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Valda Petrokienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
Silva Vitauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Vida Blažienė Tėvų atstovas
Rosita Narbutaitė Tėvų atstovė
Rita Lukauskienė Tėvų atstovė
Jūratė Mėlinienė Tėvų atstovė
Rugilė Gapkalovaitė IIb klasės mokinė
Monika Miniotaitė IIIa klasės mokinė
Edgaras Blažys IIIa klasės mokinys
Vilius Bytautas III klasės mokinys
Andželas Gvazdauskas IIIa klasės mokinys

 

Atnaujinta: 2019-09-19