Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija: 

Atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti gimnazija, skatinanti konstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdanti atsakingą pilietį.

Misija: 

Įgyvendinti kiekvieno  mokinio poreikiams pritaikytas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, teikti kokybišką, bendradarbiavimu ir atsakomybe pagrįstą ugdymą.

 

Atnaujinta: 2015-12-17